🚀 Ingyenes kiszállítás 32 500Ft-tól

JOGI NYILATKOZAT AZONOSÍTÓ ADATOK

Az információs társadalommal és elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásokról szóló, 2002. július 11‐i 34/2002. sz. spanyol törvény 10. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően közöljük az alábbiakat:

A weboldal tulajdonosa a „The Story Tailors, S.L.”, székhelye: c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, Spanyolország, adószáma: B-66606617, és a barcelonai cégjegyzékben a 44 989, kötet, 213 ív, 473 454 lap, harmadik bejegyzésen került bejegyzésre.

E-mail cím: contact@mymagicstory.com
Az Ügyfélszolgálat telefonszáma: (+34) 669005618
Adatvédelmi tisztviselő: Santiago Zamora: szamora@icab.cat

A www.mymagicstory.com webhelyen található információk a „The Story Tailors, S.L.” (a továbbiakban: „The Story Tailors”) által kínált áruk és termékek és széles skáláját tartalmazó információs szolgáltatás részét képezik a személyre szabott gyermekirodalmi kiadványok területén belül, weboldalunkon keresztül, ahol sokféle tartalomhoz nyújtunk hozzáférést a szektoron belül.

A www.mymagicstory.com weboldal használatával – így akár a puszta odanavigálással is – Ön felhasználóvá válik, és mint ilyen, elfogadja a jelen dokumentum összes rendelkezését.

A The Story Tailors, S.L. bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a www.mymagicstory.com tartalmát, dizájnját és felépítését, valamint a jelen rendelkezéseket, kivéve, ha ezek csorbítják az ügyfeleinknek és vásárlóinknak nyújtott garanciáikat és jogokat.A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A www.mymagicstory.com weboldalhoz való hozzáférés előzetes értesítés nélküli feltétele a jelen weboldalon jelenleg hatályos használati feltételek, irányelvek és jogi értesítések elfogadása, hacsak nincsenek lényeges eltérések. A webhelyen való böngészés vagy annak használata, valamint a weboldal különböző formáin található bejelentkezési jelölők használata a jelen feltételek egyértelmű elfogadását vélelmezi, amennyiben elérhetőségi adatokat bocsátanak rendelkezésre.

A felhasználók saját felelősségükre lépnek a www.mymagicstory.com oldalra, vállalva, hogy a jogszabályoknak megfelelően használják a weboldalt, és nem tesznek semmilyen olyan intézkedést, amely túlterhelheti, károsíthatja vagy letilthatja a weboldalt, a szervereket vagy más számítógépes eszközt. A felhasználók felelősek minden olyan kárért és veszteségért, amely e kötelezettség megszegése miatt keletkezik. A www.mymagicstory.com webhelyhez való hozzáférés harmadik fél üzemeltetők beavatkozását igényli, ezért az ilyen hozzáférés rajtunk kívül álló körülmények miatt felfüggeszthető, megszakítható vagy elérhetetlenné válhat.

A The Story Tailors semmilyen felelősséget nem vállal az ezekből eredő károkért vagy veszteségekért. A felhasználók felelőssége, hogy megtegyék a megfelelő intézkedéseket a vírusok, férgek vagy más olyan elemek felderítésére és kiküszöbölésére, amelyek megváltoztathatják számítógépes rendszerüket.

A felhasználók nem használhatják az oldalt olyan, törvénytelen vagy nem megfelelő módon, amivel megsérthetik a vonatkozó jogszabályokat vagy engedélyeket. A felhasználók vállalják, hogy betartanak minden, a weboldal használatával kapcsolatban általunk adott utasítást.


SZELLEMI TULAJDON (A My Magic Story márka)

A www.mymagicstory.com webhelyen szerepelő forráskódok, grafikai rajzok, képek, fényképek, animációk, szoftverek, audiovizuális tartalmak, szövegek, valamint információk – ideértve a megkülönböztető jeleket vagy más ipari tulajdonjogokat – és tartalmak a szellemi és ipari tulajdonjogokra vonatkozó spanyol törvények védelme alatt állnak, a The Story Tailors javára. A weboldal teljes vagy részleges reprodukciója vagy számítógépes feldolgozása, nyilvánosságra hozatala, forgalmazása, terjesztése, módosítása, átalakítása vagy bármilyen más formában történő felhasználása annak tulajdonosa, a The Story Tailors előzetes írásbeli engedélye nélkül a spanyol szellemi tulajdonról szóló törvény 8. és 32. cikkének második bekezdése értelmében nem engedélyezett.

A weboldalhoz való hozzáférés vagy annak használata nem jelenti a webhely tartalmának kihasználására vonatkozó jogok megszűnését.

A felhasználók a weboldalon megjelenő anyagokat csak és kizárólag személyes és magán célra használhatják. Ezek bármilyen kereskedelmi célra vagy tiltott tevékenység végzésére irányuló használata tilos. A The Story Tailors kifejezetten fenntartja a szellemi tulajdonból származó összes jogot.

A The Story Tailors szemmel tartja a fenti feltételek betartását és az internetes portálján bemutatott tartalmak megfelelő felhasználását, és e jogainak a felhasználók által történő megsértése esetén minden megfelelő polgári és büntetőjogi intézkedést megtesz.


A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A weboldalra való belépés vagy annak használata önmagában nem jelenti a felhasználók személyes adatainak a The Story Tailors által való gyűjtését. Azonban ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy amikor a The Story Tailors személyes adatokat kér, a felhasználót a 2016. április 27-i 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikkével összhangban megfelelően fogjuk tájékoztatni Jogi nyilatkozatunk és Adatvédelmi irányelveink útján.

Az információigénylési űrlapokban vagy a termékvásárlás folyamata során gyűjtött személyes adatokat automatizált vagy vegyes kezelésnek vetjük alá, majd beépítjük a megfelelő fájlokba, amelyek felett a tulajdonjogot a The Story Tailors gyakorolja.

A személyes adatok gyűjtésének és automatizált feldolgozásának célja a szerződéses kapcsolat fenntartása, amely a The Story Tailorsszel esetlegesen létrejön, emellett pedig a felhasználó által a szerződésben igényelt szolgáltatások kezelése, adminisztrációja, az azokkal kapcsolatos tájékoztatás, azok biztosítása és fejlesztése.

A jelen dokumentumot kiegészítő Adatvédelmi irányelvekben részletesen szerepelnek az Ön esetlegesen átadott adatai feldolgozásának folyamatai és annak céljai.

A The Story Tailors megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az információk biztonságának garantálása érdekében, valamint azért, hogy el lehessen kerülni azok módosítását, elvesztését, illetéktelen kezelését vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, figyelembe véve a technológia szintjét, a tárolt adatok jellegét és a kockázatokat, amiknek ki vannak téve, akár emberi tevékenység, akár a fizikai vagy a természetes környezet okozza azokat. Az alapvető biztonsági célok elérése érdekében például az alábbi technikai és szervezési intézkedésekre kerül sor: titoktartás, ami az illetéktelen személyek információhoz való hozzáférésének korlátozásaként értendő; integritás, ami megbízható, minőségi információk biztosítását és rendelkezésre állását jelenti az információs rendszerhez való hozzáférés garanciájaként a felhatalmazott felhasználó részére.

Ez a fél semmilyen felelősséget nem vállal sem a hamisan megadott információkért, sem pedig az ilyen helyzetekkel járó intézkedések végrehajtásáért vagy azok elmulasztásáért. A vállalat jelenleg nem továbbítja az Ön adatait. Bármely lehetséges továbbításra a jogszabályok teljes betartása mellett kerül sor, és vagy az Ön kifejezett beleegyezésén alapul, vagy azért történik, mert a szervezet számára az feltétlenül szükséges, és a szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik.

Végezetül a The Story Tailors e-maileket, köztük hírlevelet küldhet Önnek olyan, a rendelkezésre álló ajánlatokra és kedvezményekre vonatkozó információkkal, amelyek érdekelhetik Önt, ehhez azonban az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.


COOKIE-K (SÜTIK)

A www.mymagicstory.com weboldalon használt cookie-kkal kapcsolatos összes információt tartalmazzák Adatvédelmi irányelveink és a Cookie-k részleg (a cookie-kkal kapcsolatos információk az Adatvédelmi irányelvekben és a Cookie-kban találhatók).FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A felelős személy/képviselő elérhetőségei
„The Story Tailors, SL”, C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, Spanyolország, adószám: B-66606617. Az ügyfélszolgálat e-mail címe: contact@mymagicstory.com.
A The Story Tailors, S.L. rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Elérhetősége: szamora@icab.cat.

Az adatkezelés célja: gyermekeknek szóló, személyre szabott, oktató célú irodalmi kiadványok vásárlásának és adott esetben hírleveleknek a kezelése. Jogalap: a weboldalunk jogi feltételeinek elfogadásával nyújtott, egyértelmű beleegyezés útján. Címzettek: az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik feleknek, hacsak nem áll fenn erre nézve jogi kötelezettség, illetve ha a szerződéses szolgáltatás teljesítése céljából szükséges továbbításról van szó. Ebből kifolyólag arról tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben feltétlenül szükséges, adatait az adott földrajzi határokon belül közöljük nyomdákkal és postai szolgálatokkal. Erre a termék előállítása, elküldése és nyomon követése érdekében van szükség.
Az elektronikus tájékoztató közleményeket vagy hírleveleket a Mailchimp e-mail-marketinges szolgáltatón keresztül küldjük. Jogok: betekintési, helyesbítési, kifogásolási vagy törlési jogukat ügyfeleink a Tájékoztatás részben feltüntetett címen (a székhelyünkön, e-mailben, vagy a jelen dokumentum elején található címen), valamint weboldalunkon gyakorolhatják. Ezen felül arról is tájékoztatjuk az esetlegesen érintetteket, hogy jogukban áll kérni az adatok hordozhatóságát és adott esetben az adatkezelés korlátozását, amennyiben a cél megszűnt, valamint jogukban áll kifejezetten kifogásolni egy konkrét adatkezelést. Az érdekelt feleknek vagy az adatkezelés által érintetteknek joguk van bármikor visszavonni hozzájárulásukat. Végezetül az ügyfeleknek vagy az érintett felhasználóknak jogukban áll az Adatvédelmi Ügynökséghez fordulniuk, amely szerv az adatvédelmi előírások alkalmazásával kapcsolatos összes szempontot kezeli, és ahol a felhasználók bejelentést tehetnek, vagy megvédhetik érdekeiket, ha úgy kívánják. A weboldal címe: www.agpd.es. Az adatok eredete: az érdekelt fél és gondviselői vagy szülei. A kezelt adatok az azonosítást szolgálják, vagy alapszintűek és általános jellegűek. Adatmegőrzés: az adatokat addig tároljuk, amíg a felek kölcsönös érdekei fennállnak a jogviszony időtartama miatt vagy beleegyezésből kifolyólag. A kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően az adatok mindaddig a vállalatnál maradnak, amíg a teljes elévülési időszak le nem telik. Nemzetközi adattovábbítás: jelenleg ilyenre nem kerül sor. További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen találhat:
1 – E-mailben: contact@mymagicstory.com.
2 – Telefonon: hívja ügyfélszolgálatunkat a (+34) 669 005 618 telefonszámon, ahol munkatársaink segítenek Önnek.
3 – A székhelyünkön: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, Spanyolország.
4 – A www.mymagicstory.com weboldalon közzétett jogi szövegeink, különös tekintettel a „Jogi nyilatkozatra”, az „Adatvédelmi irányelvekre” és a kapcsolatfelvételi űrlapokra.FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A The Story Tailors semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal tartalmainak használatából eredő károkért vagy veszteségekért. Az ilyen tartalmakra látogató felhasználók teljes felelősséget vállalnak.

A The Story Tailors nem vállal felelősséget olyan képek vagy tartalmak előfordulásáért, amelyek sérthetik a képmáshoz való jogokat, a szellemi és az ipari tulajdonjogokat, vagy bármely területen jogsértéssel járhatnak; a felelősség a szolgáltatásokat igénybe vevő személyre hárul, aki vállalja, hogy törvényes hozzáféréssel rendelkezik a szerződés tárgyát képező projekt előállításához felhasznált tartalomhoz, amelynek felhasználása kizárólag magáncélú lesz. Hasonlóképpen a vállalat nem vállal felelősséget az esetleges szemantikai, nyelvtani vagy helyesírási hibákért, amelyeket a megrendelő helyez el a megrendelt termékben annak elkészítésekor, és ezekért a megrendelő vállal felelősséget. A szerződő fél vállalja, hogy az ilyen hibákat nem közli a nyilvánossággal oly módon, hogy azokért a The Story Tailorst hibáztatja.

A The Story Tailors ugyancsak nem vállal felelősséget a böngésző elavult vagy hibás verziójának használatából eredő esetleges károkért, az adatátvitel során bekövetkező megszakításokért, a számítógépes vírusokért, a telematikai rendszer meghibásodásaiért vagy megszakadásaiért, a telefonvonalak hiányossága vagy túlterheltsége által okozott blokkolódásokért, vagy harmadik felek illetéktelen beavatkozása által okozott károkért.

A The Story Tailors webhelye linkeket tartalmaz más olyan webhelyekre, amelyek érdekesek lehetnek a felhasználók számára. A The Story Tailors nem vállal felelősséget ezekért a linkekért, és nem tudja garantálni az Adatvédelmi irányelvek megfelelő betartását, ezért a felhasználók az azokon meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelően és saját kizárólagos felelősségükre férnek hozzá az ilyen weboldalak tartalmához. A vállalat nem vállal felelősséget azokért a jogiszonyokért sem, amelyeket a felhasználók esetlegesen bannereken keresztül létesítenek lehetséges szolgáltatóinkkal.

A The Story Tailors nem felelős az alkalmazandó szabályok semmilyen, a felhasználók által a www.mymagicstory.com weboldalra való belépéskor vagy az ott található információk felhasználásakor történő esetleges megsértéséért.

Nem vagyunk felelősek olyan veszteségekért, károkért vagy költségekért (ideértve az elmaradt hasznot), amelyek a jelen felhasználási feltételek alapján bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából vagy késedelemből eredő közvetlen vagy közvetett, bármely, ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső esemény, többek között sztrájk, szervezett fellépés, tápegységek vagy berendezések meghibásodása, kormányzati intézkedések és hasonlók következményeiből adódnak.

A The Story Tailors fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor és előzetes értesítés nélkül megszakítsa vagy megtagadja a felhasználó hozzáférését a korlátozott hozzáférésű tartalmakhoz a leírt körülmények bármelyike esetén.LINKEK

A harmadik felektől származó weboldalakra vezető linkek konkrét céllal rendelkeznek, nevezetesen hogy egyéb, érdekes információforrásokkal szolgáljanak a felhasználók számára.

A The Story Tailors törekszik rá, hogy rendszeresen ellenőrizze linkjeinek tartalmát. Ennek ellenére lehetetlen, hogy mindig tisztában legyünk a javasolt linkek konkrét tartalmával. Ezért arra kérjük kedves felhasználóinkat, hogy ha azt tapasztalják, hogy e tartalmak valamelyike sérti a hatályos törvényeket, a közerkölcsöt vagy közrendet, akkor legyenek szívesek a contact@mymagicstory.com e-mail címen tájékoztatni minket erről.

A The Story Tailors a közösségi médiában népszerűsíti rendezvényeit, szolgáltatásait és termékeit, hogy ezáltal a lehető legtöbb címzettet érje el, a jogi feltételeket azonban maguk a közösségimédia-csatornák állapítják meg.FELELŐSSÉG

Röviden: a www.mymagicstory.com weboldalon található szolgáltatások, tartalom, linkek és hiperszövegek használatáért kizárólag a felhasználók felelnek.ADATVÉDELMI IRÁNYELV

A weboldal különböző űrlapjain keresztül gyűjtött személyes adatokra az Adatvédelmi irányelvekben és a jelen dokumentumban található feltételek vonatkoznak. A két dokumentum kiegészíti egymást.

Csak a felhasználóinkról az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően gyűjtött személyes adatokat használjuk fel. Jelen irányelv a jelen felhasználási feltételek lényeges részét képezi, ezért fontos, hogy Ön elolvassa. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók elfogadják adatvédelmi irányelveinket és beleegyezésüket adják hozzájuk.MEGSZŰNÉS

Saját belátásunk szerint, bármilyen okból, bármikor eltávolíthatjuk a weboldalt vagy megszüntethetjük a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások bármelyikét. Saját belátásunk szerint, bármikor és előzetes értesítés nélkül megszakíthatjuk a weboldalhoz való hozzáférést.JOGFENNTARTÁS

A The Story Tailors fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse a weboldalán megjelenő információkat, vagy a weboldal beállításait és külalakját. Továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben arra szükség van, valamint karbantartás, javítások vagy fejlesztések elvégzése miatt ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggessze a weboldalhoz való hozzáférést. A The Story Tailors fenntartja a jogot, hogy a saját belátása szerint részben vagy egészben bármilyen információt felhelyezzen a weboldalra vagy levegyen róla. A felhasználók böngészése a korábbi jogi nyilatkozatok esetleges módosításainak tudomásul vételét és elfogadását feltételezi.AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Vállalkozásunk tagja a CONFIANZA ONLINE („ONLINE BIZALOM”) nonprofit egyesület, amelyet az egyesületek spanyolországi országos nyilvántartása jegyzett be 1. csoport, 594400 szám alatt, G-85804011 adószámmal; székhelye: Calle La Palma 59, Bajo A, 28015 Madrid, Spanyolország. További információk: www.confianzaonline.es

Jelen felhasználási feltételek a spanyol jog hatálya alá tartoznak. A spanyol alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezései értelmében tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy tagvállalatként és az Etikai kódex feltételeinek megfelelően a felhasználók bármilyen vita esetén fordulhatnak a Confianza Online-hoz és kérhetik azok alternatív rendezését angol nyelven. Ha a vita a fogyasztókkal folytatott elektronikus tranzakciókra vagy az e területet érintő adatvédelemre vonatkozik, akkor a követeléseket a Confianza Online fogyasztói ügyekben történő alternatív vitarendezésre akkreditált Online közvetítő bizottság oldja meg. Ha a követelések digitális hirdetésekre vagy ezt a területet érintő adatvédelemre vonatkoznak, akkor azokat az AUTOCONTROL hirdetésekkel foglalkozó bíróságára kell benyújtani.

Az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében és a fogyasztói jogok garantálása érdekében esetleges konfliktusok időszerű és tisztességes rendezésére az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez, ami ezen a linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Jelen feltételek minden esetben spanyol jog hatálya alá tartoznak.


© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story bejegyezve és szabadalmi oltalom alatt.
Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés: 2021. február 2.

Cookie-kat használunk 🍪

Saját és harmadik felektől származó sütiket használunk szolgáltatásaink fejlesztésére és arra, hogy olyan hirdetéseket mutassunk Neked, amik megfelelnek a böngészési szokásaid elemzése során kapott preferenciáknak. Itt módosíthatod a beállításokat, és kaphatsz további tájékoztatást:

BEÁLLÍTÁSOK Elfogadás

Sütik és nyomkövetők beállításai: 🍪

Az alábbi panel lehetővé teszi a sütik vagy bármilyen más azonosítási technológia jóváhagyási preferenciáinak testreszabását, amelyeket közvetlenül vagy egy harmadik fél útján használunk.

További tájékoztatásért lásd az egyes kategóriák leírását vagy az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveinket. Választásaidat bármikor felülvizsgálhatod és megváltoztathatod.