🚀 Ilmainen toimitus yli 80 €:n tilauksille

 

Oikeudellinen huomautus ja käyttötietojen tunnistamisen ehdot

 

Yhdenmukaisesti Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluja koskevan 11.7.2002 annetun Espanjan lain 34/2002 10 artiklan tiedonantovelvollisuuden kanssa annamme seuraavassa eritellyt tiedot:

Verkkosivuston omistaa ”Tulip Multimedia Projects, S.L.” -yritys, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, jonka verotunnistenumero on B44865111, ja joka on rekisteröity Barcelonan kaupparekisteriin (numero 48697, arkki 71, lomake B-592932, ensimmäinen merkintä).

Sähköpostiosoite: contact@mymagicstory.com.
Tietosuojavastaava: Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

www.mymagicstory.com-sivuston sisältämät tiedot muodostavat tietopalvelun, joka kattaa monipuolisen valikoiman ”Tulip Multimedia Projects, S.L.” -yrityksen (jäljempänä ”Tulip Multimedia Projects, S.L.”) tarjoamia tavaroita ja tuotteita yksilöityjen lastenkirjojen ja lapsille suunnattujen julkaisujen alalla. Verkkosivuston kautta käyttäjällä on pääsy tämän alan monipuoliseen sisältövalikoimaan.

www.mymagicstory.com-sivuston käyttö ja pelkkä sivustolle siirtyminen tekee vierailijasta käyttäjän, joka antaa tällä tavalla suostumuksensa kaikkiin tämän asiakirjan ehtoihin.

Tulip Multimedia Projects, S.L. voi milloin tahansa muokata www.mymagicstory.com-sivuston sisältöä, ulkoasua ja rakennetta sekä näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta, elleivät muutokset vaikuta asiakkaiden tai kuluttajien oikeuksiin.

 

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Www.mymagicstory.com-verkkosivuston käyttö edellyttää tällä sivustolla tällä hetkellä voimassa olevien käyttöehtojen, siinä eriteltyjen käytäntöjen ja oikeudellisen huomautuksen hyväksyntää. Ne ovat voimassa ilman ennakkoilmoitusta, ellei niihin tehdä huomattavia muutoksia. Tämän sivuston selaaminen tai käyttö sekä eri lomakkeissa olevien rastitettavien kohtien merkintä tarkoittavat, että käyttäjä yksiselitteisesti hyväksyy nämä ehdot antaessaan yhteystietoja.

Käyttäjä vierailee www.mymagicstory.com-sivustolla omalla vastuullaan ja sitoutuu käyttämään verkkosivustoa lainmukaisesti sekä olemaan ryhtymättä toimiin, jotka voisivat ylikuormittaa tai vahingoittaa verkkosivustoa, palvelimia tai muita tietokonelaitteita tai estää niiden käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista ja tappioista, jotka voivat aiheutua tämän velvoitteen rikkomisesta. Www.mymagicstory.com-sivustolle pääseminen edellyttää toimintaa kolmansien osapuolten operaattorien taholta. Siksi sivulle pääsy voi keskeytyä, se voi peruuntua tai olla mahdotonta sellaisten olosuhteiden takia, joihin me emme voi vaikuttaa.

Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ota vastuuta mistään vahingosta tai tappiosta, joka saattaa ilmetä tällaisen tapahtuman seurauksena. On käyttäjän vastuulla ryhtyä asianmukaisiin toimiin mahdollisten virusten, matojen tai muiden haittaohjelmien ja käyttäjän tietokonejärjestelmiin mahdollisesti vaikuttavien elementtien havaitsemiseksi ja poistamiseksi.

Käyttäjä ei saa käyttää sivua laittomalla tai sopimattomalla tavalla tai mitä tahansa sovellettavaa lakia tai lupaa rikkoen. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia erittelemiämme ohjeita verkkosivuston käyttöön liittyen.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET (My Magic Story -brändi)

Lähdekoodi, graafinen suunnittelu, kuvat, valokuvat, animaatiot, ohjelmisto, audiovisuaalinen sisältö, teksti sekä tiedot – mukaan lukien yksilölliset merkit tai muut teollisoikeudet – ja sisältö, jotka on koottu www.mymagicstory.com-sivustolle, on suojattu Espanjan immateriaali- ja teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön nojalla Tulip Multimedia Projects, S.L.in hyväksi. Tämän sivuston täydellinen tai osittainen kopiointi, käsittely tietokoneella, tietojen välittäminen julkisesti, jakelu, levitys, muuttaminen tai muokkaaminen tai mikä tahansa muu hyväksikäyttö ei ole sallittua ilman omistajan (Tulip Multimedia Projects, S.L.) antamaa etukäteistä kirjallista lupaa immateriaalioikeutta koskevan lain 8 ja 32 artiklan toisen kohdan ehtojen mukaisesti.

Verkkosivuston käyttö tai sille pääseminen ei tarkoita sen sisällön hyväksikäyttöä koskevien oikeuksien raukeamista.

Käyttäjä voi käyttää sivustolla näkyvää materiaalia yksinomaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Mikä tahansa käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai laitonta toimintaa varten on kielletty. Kaikki immateriaalioikeuksista johtuvat oikeudet pidätetään nimenomaisesti Tulip Multimedia Projects, S.L.ille.

Tulip Multimedia Projects, S.L. valvoo edellä eriteltyjen ehtojen noudattamista ja verkkosivustollaan esitetyn sisällön asianmukaista käyttöä ja ryhtyy kaikkiin siviili- ja rikosoikeudellisiin toimiin, joihin sillä on valta ryhtyä, mikäli käyttäjä rikkoo tai loukkaa näitä oikeuksia.

 


HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Verkkosivustolle pääsy tai sen käyttö ei automaattisesti tarkoita, että Tulip Multimedia Projects, S.L. keräisi käyttäjästä henkilötietoja. Haluamme täten antaa tiedoksi, että kun Tulip Multimedia Projects, S.L. pyytää henkilötietoja, käyttäjä saa siitä asianmukaisesti tiedon 27.4.2016 annetun yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 artiklan 13 mukaisesti oikeudellisen huomautuksen ja tietosuojakäytännön kautta.

Tuotteiden ostoprosessin aikana tai tietopyyntölomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään automatisoidulla tai yhdistetyllä tavalla, ja ne sisällytetään vastaaviin tiedostoihin, joiden omistaja on Tulip Multimedia Projects, S.L..

Henkilötietojen kerääminen ja automatisoitu käsittely on tarkoitettu ylläpitämään Tulip Multimedia Projects, S.L.in kanssa mahdollisesti luotavaa sopimussuhdetta. Lisäksi sillä hoidetaan, hallinnoidaan, tarjotaan ja parannetaan palveluja sekä tiedotetaan palveluista, jotka käyttäjä tilaa.

Tietosuojakäytännössä eli tätä asiakirjaa täydentävässä dokumentissa on eritelty, millä tavoin ja mitä tarkoituksia varten käyttäjän meille mahdollisesti antamia tietoja käsitellään.

Tulip Multimedia Projects, S.L. on tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein varmistanut pystyvänsä takaamaan tietoturvallisuuden sekä välttämään tietojen muuttamisen, häviämisen, luvattoman käytön tai tietoihin pääsyn, ja Tulip Multimedia Projects, S.L. on ottanut huomioon teknisten ratkaisujen tason, tallennettujen tietojen luonteen ja riskit, joille ne altistuvat joko ihmisen toiminnan tai fyysisen tai luonnonympäristön johdosta. Tulip Multimedia Projects, S.L. suorittaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan taata turvallisuuden perustavoitteet. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: luottamuksellisuus (joka tarkoittaa, että luvattomien henkilöjen pääsyä tietoihin rajoitetaan), tietojen eheys (joka tarkoittaa, että tietojen luotettavuus ja laatu pystytään säilyttämään) ja saatavuus (joka tarkoittaa, että pääsy tietojärjestelmään taataan valtuutetun käyttäjän pyynnöstä).

Tämä osapuoli ei ota vastuuta mahdollisesti annetuista virheellisistä tiedoista, ja sillä on mahdollisuus ryhtyä toimiin, joita kyseiset tilanteet mahdollisesti edellyttävät, eikä se luovu mahdollisuudesta tällaisiin toimiin. Yritys ei tällä hetkellä siirrä asiakkaan tietoja. Kaikki mahdolliset tiedonsiirrot tehdään yhdenmukaisesti lain kanssa ja asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella tai siksi, että se on tälle taholle ehdottoman välttämätöntä ja liittyy sopimuksen mukaisen palvelun toimittamiseen.

Lopuksi Tulip Multimedia Projects, S.L. voi lähettää asiakkaalle sähköpostiviestejä, joihin kuuluu uutiskirje, joka sisältää tietoja saatavilla olevista asiakasta mahdollisesti kiinnostavista tarjouksista ja alennuksista, mutta Tulip Multimedia Projects, S.L. pyytää tätä varten erillistä suostumusta.

 


EVÄSTEET

Kaikki tiedot www.mymagicstory.com-verkkosivustolla käytetyistä evästeistä on esitetty tietosuoja- ja evästekäytännössämme (evästeitä koskevat tiedot löytyvät tietosuoja- ja evästekäytännöstä).

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Vastuuhenkilön/edustajan yhteystiedot:
”Tulip Multimedia Projects, S.L.”, jonka osoite on c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, ja jonka verotunnistenumero on B44865111. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: contact@mymagicstory.com.
Tulip Multimedia Projects, S.L. on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka yhteystiedot ovat seuraavat: szamora@icab.cat

 

Tietojenkäsittelyn tarkoitus: Hallinnoida yksilöityjen, kasvattavien lastenkirjojen ja -julkaisujen ostoja ja – mikäli asiaankuuluvaa – uutiskirjeitä. Oikeusperuste: Yksiselitteinen suostumus, kun verkkosivustomme oikeudelliset ehdot hyväksytään. Vastaanottaja: Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille, ellei siihen ole oikeudellista velvollisuutta, tai elleivät tiedonsiirrot ole välttämättömiä sopimuksen mukaisen palvelun suorittamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ilmoitamme, että asiakkaan tiedot – jos ehdottoman välttämätöntä – kerrotaan painatuspaikalle ja postipalveluille näiden maantieteellisten rajojen sisällä. Näin tehdään, jotta tuote voidaan tuottaa ja lähettää ja sitä voidaan seurata.


Sähköiset tiedotteet tai uutiskirjeet lähetetään Mailchimp-sähköpostimarkkinointiyrityksen kautta. Oikeudet: Asiakkailla on oikeus saada pääsy tietoihinsa ja oikaista tai poistaa tietoja ja vastustaa käsittelyä ottamalla yhteyttä osoitteeseen, joka on annettu tiedoissa (kirjoittamalla toimipaikkaan tai sähköpostiosoitteeseen tai tämän asiakirjan alussa olevaan osoitteeseen), tai verkkosivustomme kautta. Lisäksi ilmoitamme mahdollisille asianosaisille, että heillä on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen ja – mikäli se on tarkoituksenmukaista – oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kun käsittelytarkoitusta ei enää ole, ja oikeus vastustaa tietynlaista käsittelyä. Asianomaisella osapuolella tai niillä, joihin tietojenkäsittely vaikuttaa, on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Asiakkailla tai niillä, joihin tietojenkäsittely vaikuttaa, on lopulta myös oikeus ottaa yhteys tietosuojaviranomaiseen eli tahoon, joka hoitaa kaikkia tietosuoja-asetusten soveltamiseen liittyviä aspekteja ja jolle käyttäjä voi tehdä valituksen tai jonka avulla käyttäjä voi halutessaan puolustaa oikeuksiaan.

Verkkosivun osoite on www.aepd.es. Alkuperä: Tiedot on saatu asianomaiselta ja hänen huoltajiltaan tai vanhemmiltaan. Käsitellyt tiedot on tarkoitettu alkeelliseen tunnistamiseen perustasolla, ja ne ovat hyvin yleisluontoisia. Tietojen säilyttäminen: Tietoja säilytetään niin kauan kuin sen on kummankin osapuolen edun mukaista, osapuolten välisen suhteen keston takia tai suostumuksen perusteella. Tiedot pysyvät yrityksellä pakollisten asetusten määräysten mukaisesti, kunnes kaikki lakisäädöksissä annetut määräajat ovat vanhentuneet. Kansainväliset siirrot: Kansainvälisiä siirtoja ei tällä hetkellä tehdä. Lisätietoja – eri kanavat, joista tietoja saa:


1 – Sähköposti: contact@mymagicstory.com.
2 – Yrityksen toimipaikka: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
3 – Www.mymagicstory.com-sivustolla julkaistut lakitekstit, etenkin osiot ”oikeudellinen huomautus”, ”evästekäytäntö” ja yhteydenottolomakkeet.

 

VASTUUNRAJOITUS

Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ota vastuuta mistään vahingosta tai tappiosta, joka saattaa ilmetä verkkosivuston sisällön käyttämisen seurauksena. Kyseisen sisällön käyttäjät ottavat siitä täyden vastuun.

Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ota vastuuta sellaisten kuvien tai sisällön sisällyttämisestä, joka saattaa muodostaa kuvaoikeuksien tai immateriaali- ja teollisoikeuksien loukkauksen tai joka saattaa synnyttää lain rikkomuksen millä tahansa alalla: vastuu pysyy yksilöllä, joka tilaa palvelut ja joka sitoutuu omaamaan laillisen pääsyn sisältöön, jota käytetään sopimuksen kohteena olevan projektin tuottamiseen. Projekti tulee vain yksityiskäyttöön. Yritys ei myöskään ota vastuuta mahdollisista semanttisista, kieliopillisista tai oikeinkirjoitusvirheistä, jotka palvelun tilannut sopijaosapuoli on tuottanut valmistellessaan sovittua tuotetta, koska kaikki virheet ovat tämän sopijaosapuolen vastuulla. Sopijaosapuoli lupaa olla levittämättä tällaisia virheitä ja syyttämättä Tulip Multimedia Projects, S.L.ia kyseisestä toiminnasta.

Samalla tavoin Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua vanhentuneen tai viallisen selainversion käytöstä, tiedonsiirron aikana tapahtuvista yhteyskatkoksista, tietokoneviruksista, telematiikkajärjestelmän käyttöhäiriöistä ja yhteyden katkeamisesta, puhelinlinjojen ylikuormituksen tai puutteiden aiheuttamista suluista tai kolmansien osapuolten luvattoman häirinnän aiheuttamista vahingoista.

Tulip Multimedia Projects, S.L. -verkkosivustolla on linkkejä muille sivustoille, jotka saattavat kiinnostaa käyttäjää. Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ota vastuuta näistä linkeistä eikä voi taata, että niissä noudatetaan asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä. Siksi käyttäjä selaa kyseisten verkkosivustojen sisältöä sivuilla eriteltyjen käyttöehtojen mukaisesti ja vain omalla vastuullaan. Yritys ei myöskään ota vastuuta niistä kontakteista, joita käyttäjä saattaa luoda mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa bannerien kautta.

Tulip Multimedia Projects, S.L. ei ole vastuussa minkään sovellettavan säännön rikkomisesta, johon käyttäjä voi syyllistyä vieraillessaan www.mymagicstory.com-sivustolla tai käyttäessään sen sisältämiä tietoja.

Emme ole vastuussa mistään menetyksestä, vahingosta tai kuluista (mukaan lukien ansionmenetykset), jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai lykkäämisestä tai ovat seurausta mistä tahansa tapahtumasta tai olosuhteista, joihin emme perustellusti voi vaikuttaa. Tällaisia ovat muun muassa (mutta niihin rajoittumatta) lakot, työtaistelutoimet, virtalähteiden tai -laitteiston toimintahäiriöt, hallituksen toimet ja muut vastaavat tilanteet.

Tulip Multimedia Projects, S.L. pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai kieltää oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta kenen tahansa käyttäjän pääsyn sisältöön, johon pääsyä rajoitetaan, missä tahansa edellä kuvatussa tilanteessa.

 

LINKIT

Linkeillä, joita voidaan käyttää kolmansien osapuolten sivustoille siirtymiseen, on tarkoin määrätty tarkoitus – tarjota käyttäjille heitä mahdollisesti kiinnostavia muita tietolähteitä.

Tulip Multimedia Projects, S.L. pyrkii tarkastamaan linkkiensä sisällön säännöllisesti. On kuitenkin mahdotonta olla aina tietoinen ehdotettujen linkkien tarkasta sisällöstä. Tästä syystä kehotamme kyseisiä sisältöjä selaavia käyttäjiä yhteistyöhön kanssamme, mikäli ne ovat vallitsevan lainsäädännön, moraalin tai yleisen järjestyksen vastaisia: pyydämme käyttäjiä ilmoittamaan tästä meille seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: contact@mymagicstory.com.

Tulip Multimedia Projects, S.L. käyttää sosiaalisen median verkostoja mainostaakseen tapahtumiaan, palveluitaan ja tuotteitaan ja tavoittaakseen siten mahdollisimman suuren määrän vastaanottajia. Oikeudelliset ehdot asettaa kuitenkin kyseessä oleva sosiaalisen median verkosto.

 

VASTUU

Lyhyesti sanottuna käyttäjä on yksin vastuussa www.mymagicstory.com-verkkosivustolle sisältyvien palvelujen, sisältöjen, linkkien ja hypertekstien käytöstä.

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Verkkosivuston eri lomakkeilla kerättyihin henkilötietoihin sovelletaan tietosuojakäytäntömme ja tämän asiakirjan ehtoja. Nämä kaksi asiakirjaa täydentävät toisiaan.

Käytämme henkilötietoja, jotka keräämme käyttäjistä, vain tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tämä käytäntö on olennainen osa näitä käyttöehtoja, joten on tärkeää, että luet sen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy myös tietosuojakäytäntömme.

 

PALVELUN LAKKAUTUS

Voimme poistaa sivuston tai lopettaa minkä tahansa sivun kautta tarjottavan palvelun milloin tahansa oman harkintamme mukaan, mistä tahansa syystä. Voimme keskeyttää pääsyn sivustolle milloin tahansa oman harkintamme mukaan ilman ennakkoilmoitusta.

 

OIKEUDEN PIDÄTTÄMINEN

Tulip Multimedia Projects, S.L. pidättää itsellään oikeuden tehdä sivustonsa asetuksiin ja ulkoasuun ja sen sisältämiin tietoihin muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tulip Multimedia Projects, S.L. pidättää myös oikeuden keskeyttää pääsyn sivustolle väliaikaisesti ja ilman ennakkoilmoitusta mahdollisen tarpeen vaatiessa ja huolto-, korjaus- tai parannustoimenpiteiden suorittamiseksi. Tulip Multimedia Projects, S.L. pidättää itsellään oikeuden sisällyttää sivustolle tai poistaa siltä mitä tahansa tietoja kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan. Käyttäjän selaamistoiminta tarkoittaa, että hän on sisäistänyt edelliseen oikeudelliseen käytäntöön mahdollisesti tehdyt muutokset ja on niistä tietoinen.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA LAINKÄYTTÖVALTA

Huomaa, että pääset Euroopan unionin verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Näihin ehtoihin sovelletaan joka tapauksessa Espanjan ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.

 

© ”Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story, suojattu rekisteröidyllä tavaramerkillä.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Viimeisin päivitys: 16. Toukokuu 2023.

 

 

Käytämme evästeitä 🍪

Käytämme omia ja kolmannen osapuolen evästeitä, jotka parantavat tarjoamiamme palveluita ja näyttävät mieltymyksiisi liittyviä mainoksia analysoimalla selaustottumuksiasi. Voit hallita asetuksia ja lukea lisätietoja täältä:

MÄÄRITYKSET Hyväksyn

Evästeiden ja jäljitteiden asetukset: 🍪

Tämän paneelin asetuksissa voit muokata suostumustasi meidän tai kolmansien osapuolien evästeiden ja muiden jäljitysteknologioiden käyttöön. Lisätietoja saat lukemalla kunkin kategorian kuvauksen tai tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Voit tarkastaa ja muuttaa asetuksiasi milloin tahansa.