🚀 Fri frakt på bestillinger over 815 kr

 

I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnets tjenester og elektronisk handel, er følgende informasjon angitt nedenfor:


Selskapet som eier denne nettsiden er «Tulip Multimedia Projects, S.L.», med registrert kontor på c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, med foretaksnummer: B44865111, registrert i foretaksregisteret i Barcelona i bind 48697, folio 71, ark B-592932, første inskripsjon.


Kontakt-e-post: contact@mymagicstory.com.
Behandlingsansvarlig: Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

Informasjonen i www.mymagicstory.com utgjør en informasjonstjeneste med et variert utvalg av varer og produkter innen personlig tilpassede litterære publikasjoner for barn, som tilbys av «Tulip Multimedia Projects, S.L.» (heretter kalt «Tulip Multimedia Projects, S.L.») gjennom vår nettside der brukere får tilgang til et mangfoldig utvalg av innhold innen sektoren.

Bruk av nettstedet www.mymagicstory.com, inkludert kun tilgang, gjør deg til en bruker og som sådan godtar du alle bestemmelsene i dette dokumentet.

Tulip Multimedia Projects, S.L. kan når som helst endre innholdet, utformingen og strukturen til www.mymagicstory.com samt disse bestemmelsene uten forvarsel, med mindre de påvirker garantiene og rettighetene til våre kunder eller forbrukere.

 

 

GODTAKELSE AV VILKÅRENE FOR BRUK

Tilgang til nettstedet www.mymagicstory.com krever godtakelse av vilkårene for bruk, retningslinjene og den juridiske merknaden som for tiden gjelder for dette nettstedet, uten forutgående varsel, med mindre det er vesentlige variasjoner. Surfing på eller bruk av dette nettstedet, samt avkrysningsmarkører på tvers av forskjellige skjemaer, innebærer utvetydig godtakelse av disse vilkårene når kontaktinformasjon blir oppgitt.

Brukere får tilgang til www.mymagicstory.com under eget ansvar, og forplikter seg til å bruke nettstedet i samsvar med loven, og ikke å gjøre noe som kan overbelaste, skade eller deaktivere nettstedet, serverne eller annet datautstyr. Brukere er ansvarlige for eventuelle skader og tap som kan oppstå som et resultat av brudd på denne forpliktelsen. Tilgang til www.mymagicstory.com krever inngrep fra tredjepartsoperatører, og slik tilgang kan derfor bli suspendert, kansellert eller gjort utilgjengelig på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

Tulip Multimedia Projects, S.L. påtar seg ikke noe ansvar for skader eller tap som kan oppstå som et resultat av dette. Det er opp til brukerne å ta passende grep for å oppdage og eliminere eksistensen av virus, ormer eller andre elementer som kan endre datasystemene deres.

Brukere kan ikke bruke siden på ulovlig eller upassende måte, i strid med gjeldende lovgivning eller tillatelse. Brukere godtar å følge alle instruksjonene vi tilbyr som er knyttet til bruken av nettstedet.

 

 

INTELLEKTUELL EIENDOM (My Magic Story-varemerket)

Kildekoden, det grafiske designet, bildene, fotografiene, animasjonene, programvaren, det audiovisuelle innholdet, teksten samt informasjonen - inkludert særpreg eller andre industrielle eiendomsrettigheter - og innholdet som er samlet på www.mymagicstory.com er beskyttet etter spansk lov om immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til fordel for Tulip Multimedia Projects, S.L.. Hel eller delvis gjengivelse av dette nettstedet, eller dets databehandling, offentlig kommunikasjon, distribusjon, diffusjon, modifikasjon, transformasjon eller annen form for utnyttelse er ikke tillatt uten forutgående skriftlig tillatelse fra eieren, Tulip Multimedia Projects, S.L., i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 og 32, annet ledd, i åndsverkloven.

Tilgang til eller bruk av nettstedet innebærer ikke opphør av noen rettigheter til utnyttelse av innholdet på nettstedet.

Brukere kan kun bruke materialet som vises på dette nettstedet til personlig og privat bruk. All bruk for kommersielle formål eller for ulovlige aktiviteter er forbudt. Alle rettigheter hentet fra opphavsretten er uttrykkelig forbeholdt Tulip Multimedia Projects, S.L..

Story Tulip Multimedia Projects, S.L. vil overvåke overholdelse av ovennevnte betingelser og riktig bruk av innholdet som presenteres på nettportalen, og vil gå til sivilt søksmål eller straffesak i tilfelle krenkelse av eller brudd på disse rettighetene utført av brukere.

 


BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Tilgang til nettsiden eller bruk av den innebærer ikke at Tulip Multimedia Projects, S.L. automatisk innhenter personopplysningene til brukerne. Imidlertid informerer vi deg herved om at når Tulip Multimedia Projects, S.L. ber om personopplysninger, vil brukeren bli behørig informert i samsvar med artikkel 13 i den europeiske forordningen 2016/679 av 27. april om generell databeskyttelse (GDPR), via den juridiske merknaden og personvernerklæringen.

Personopplysninger som hentes inn via skjemaene for informasjonsforespørsel eller under kjøpsprosessen for produktet, vil bli gjenstand for automatisk eller blandet behandling og innlemmet i de tilsvarende filene, hvis eierskap tilsvarer Tulip Multimedia Projects, S.L..

Innhenting og automatisk behandling av personopplysninger er ment å opprettholde kontraktsforholdet som kan inngås med Tulip Multimedia Projects, S.L., samt håndtering, administrering, informering, levering og forbedring av tjenestene som brukeren bestemmer seg for å inngå avtale om.

I personvernerklæringen, et dokument som utfyller dette dokumentet, beskrives behandlingen av og formålene med dataene du eventuelt gir oss.

Tulip Multimedia Projects, S.L. har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten til opplysningene og for å unngå at de endres, tapes eller blir utsatt for uautorisert behandling eller tilgang, med tanke på teknologinivået, arten av de lagrede dataene og risikoen de er utsatt for, enten fra menneskelig handling eller fra det fysiske eller naturlige miljøet. Det vil bli iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak som tar sikte på å oppnå grunnleggende sikkerhetsmål, så som: konfidensialitet, forstått som begrensning av uvedkommendes tilgang til informasjon; integritet, forstått som opprettholdelse av pålitelig kvalitetsinformasjon; og tilgjengelighet, forstått som en garanti for tilgang til informasjonssystemet på forespørsel fra en autorisert bruker.

Denne parten påtar seg ikke noe ansvar for falsk informasjon som er oppgitt, og er i stand til å foreta, og ikke gi avkall på, handlinger som slike situasjoner kan medføre. Selskapet foretar ingen tildelinger av opplysningene dine på nåværende tidspunkt. Eventuell tildeling vil bli gjort i full overensstemmelse med lovgivningen og basert på ditt uttrykkelige samtykke, eller fordi det er helt nødvendig for enheten og knyttet til leveringen av den kontraktfestede tjenesten.

Avslutningsvis kan Tulip Multimedia Projects, S.L. sende deg e-post som inkluderer et nyhetsbrev med informasjon om tilgjengelige tilbud og rabatter som kan være i din interesse, men som krever et spesifikt samtykke.

 


INFORMASJONSKAPSLER

All informasjon om informasjonskapslene vi bruker på nettstedet www.mymagicstory.com er beskrevet i retningslinjene våre for personvern og informasjonskapsler (informasjonen om informasjonskapsler finner du under Personvern og informasjonskapsler).

 

 

VIKTIG INFORMASJON

Kontaktinformasjon for ansvarlig/representant
«Tulip Multimedia Projects, S.L.», med adresse c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, med foretaksnummer: B44865111. E-post til kundeservice er: contact@mymagicstory.com.
Tulip Multimedia Projects, S.L. har en behandlingsansvarlig med kontaktinformasjon:
szamora@icab.cat.

Formålet med behandlingen: Administrere innkjøp av personaliserte pedagogiske litterære publikasjoner for barn, og eventuelt nyhetsbrev.
Juridisk grunnlag: Gjennom utvetydig samtykke når de juridiske vilkårene for nettstedet vårt aksepteres.
Mottakere: Opplysninger vil ikke bli overført til tredjeparter med mindre juridiske forpliktelser ligger til grunn for det, eller for oppdrag som er nødvendige for å utføre den kontraktfestede tjenesten. For dette formålet informerer vi deg om at opplysningene dine, når det er strengt nødvendig, vil bli kommunisert til trykkerier og posttjenester innenfor deres respektive geografiske avgrensning. Dette er for å framstille produktet, sende det og administrere oppfølgingen av det.
Elektronisk informativ kommunikasjon eller nyhetsbrev sendes via e-postmarkedsføringsselskapet Mailchimp.
Rettigheter: Kunder kan utøve retten til innsyn, rettelse, motstand eller sletting ved hjelp av adressen oppgitt i informasjonsdelen (ved virksomhetens lokaler, via e-post eller til adressen som er oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet), samt gjennom nettstedet vårt. Vi informerer også de potensielt berørte om at de har rett til å be om dataportabilitet, der det er hensiktsmessig, og retten til å begrense behandlingen når formålet ikke lenger gjelder, eller å motsette seg en spesifikk behandling. Den interesserte parten eller personen som er berørt av behandlingen har rett til å trekke samtykket sitt når som helst. Avslutningsvis har berørte kunder eller brukere rett til å kontakte Datatilsynet, en tilsynsmyndighet som administrerer ethvert aspekt relatert til anvendelsen av databeskyttelsesforordninger, og hvor brukere kan rapportere eller forsvare sine interesser hvis de ønsker det. Nettstedet er www.aepd.es.
Opprinnelse: Opprinnelsen er den interesserte parten og dennes foresatte eller foreldre. Opplysningene som behandles er av generell karakter på et identifiserende eller grunnleggende nivå.
Oppbevaring av opplysninger: Opplysningene vil bli lagret så lenge partene har en gjensidig interesse på grunn av varigheten av forholdet eller gjennom samtykke. Opplysningene vil bli oppbevart hos selskapet i henhold til obligatoriske forskrifter til alle foreldelsesfrister utløper.
Internasjonale overføringer: På nåværende tidspunkt blir ingen gjort.
Tilleggsinformasjon:
Informasjonskanaler:
1 - E-post: contact@mymagicstory.com.
2 - Virksomhetens lokaler: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
3 - Våre juridiske tekster slik de er publisert på nettstedet www.mymagicstory.com, nærmere bestemt under seksjonene «Juridisk merknad», «Personvernerklæring» og kontaktskjemaene.

 

 

ANSVARSBEGRENSNING

Tulip Multimedia Projects, S.L. påtar seg intet ansvar for skader eller tap som kan oppstå som et resultat av bruken av innholdet på nettstedet. Brukere som får tilgang til slikt innhold, tar det fulle ansvaret.

Tulip Multimedia Projects, S.L. tar ikke ansvar for inkludering av bilder eller innhold som kan utgjøre et brudd på bilderettigheter eller immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter, eller som kan medføre et rettslig brudd på et hvilket som helst område; ansvaret hviler på personen som kontraherer tjenestene, som forplikter seg til å ha lovlig tilgang til innholdet som brukes til å framstille prosjektet som er gjenstand for kontrakten, hvis bruk utelukkende vil være privat. Selskapet tar heller ikke ansvar for mulige semantiske, grammatiske eller ortografiske feil som blir introdusert av den kontraherende parten når de forbereder det avtalte produktet, da dette er den kontraherende partens ansvar. Den kontraherende parten forplikter seg til ikke å spre slike feil og legge skylden på The Story Tailor for en slik handling.

På samme måte er Tulip Multimedia Projects, S.L. ikke ansvarlig for mulige skader som kan oppstå ved bruk av en utdatert eller defekt nettleserversjon, avbrudd i forbindelsen som kan oppstå under overføring av data, datavirus, sammenbrudd eller frakobling i telematikksystemet, blokkeringer forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer, eller skader forårsaket av tredjeparter på grunn av uautorisert interferens.

Nettstedet til Tulip Multimedia Projects, S.L. inneholder lenker til andre nettsteder som kan være av interesse for brukerne. Tulip Multimedia Projects, S.L. påtar seg ikke noe ansvar for disse lenkene, og kan ikke garantere at de riktige personvernreglene blir overholdt. Brukerne besøker derfor slike nettsteder i henhold til bruksbetingelsene som er angitt der og under deres eneansvar. Selskapet påtar seg heller ikke ansvar med hensyn til kontakter som brukere kan opprette med mulige samarbeidspartnere gjennom bannere.

Tulip Multimedia Projects, S.L. er ikke ansvarlig for brudd på noen gjeldende regel som kan oppstå for brukere når de besøker nettstedet www.mymagicstory.com eller når de bruker informasjonen der.

Vi er ikke ansvarlige for tap, skade eller utgifter (inkludert tap av fortjeneste) som oppstår som et direkte eller indirekte resultat av feil eller forsinkelse i utførelsen av en forpliktelse under disse vilkårene på grunn av hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til streiker, arbeidskonflikter, svikt i strømforsyninger eller utstyr, statlige tiltak og lignende.

Tulip Multimedia Projects, S.L. forbeholder seg retten til å avbryte eller nekte, etter eget skjønn og når som helst og uten forvarsel, enhver brukers tilgang til innhold med begrenset tilgang under enhver av de omstendighetene som er beskrevet.

 

 

LENKER

Lenker til tredjepartssider har et bestemt formål, nemlig å gi brukerne andre informasjonskilder som kan være av interesse.

Tulip Multimedia Projects, S.L. prøver å gjennomgå innholdet i disse lenkene regelmessig. Det er imidlertid umulig å kjenne til det spesifikke innholdet i foreslåtte lenker til enhver tid. Vi ber derfor om brukernes samarbeid når de får tilgang til slikt innhold, og at de varsler oss i tilfelle det kan være i strid med gjeldende lov, moral eller offentlig orden, på følgende e-postadresse: contact@mymagicstory.com.

Tulip Multimedia Projects, S.L. bruker sosiale nettverk for å markedsføre arrangementer, tjenester og produkter, og dermed nå størst mulig antall mottakere, men de rettslige vilkårene er etablert av det sosiale nettverket selv.

 

 

ANSVAR

Kort sagt, brukerne er eneansvarlige for bruken av tjenester, innhold, lenker og hypertekster som finnes på nettstedet www.mymagicstory.com.

 

 

PERSONVERN

Personopplysninger som hentes inn via de forskjellige skjemaene på nettstedet, er underlagt vilkårene i vår personvernerklæring og dette dokumentet. Disse to dokumentene utfyller hverandre.

Vi bruker bare personlig informasjon som vi henter inn om brukere i samsvar med vår personvernerklæring. Denne erklæringen utgjør en viktig del av disse vilkårene, så det er viktig at du leser den. Ved å godta disse vilkårene godtar brukere personvernerklæringen vår og gir sitt samtykke til den.

 

 

AVVIKLING

Vi kan fjerne nettstedet eller slutte å tilby enhver av tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet når som helst etter eget skjønn, uansett grunn. Vi kan avbryte tilgangen til nettstedet etter eget skjønn, når som helst og uten forvarsel.

 

 

FORBEHOLD

Tulip Multimedia Projects, S.L. forbeholder seg retten til å foreta endringer og oppdateringer i informasjonen på nettstedet eller i konfigurasjonen og presentasjonen av den når som helst og uten forvarsel. Selskapet forbeholder seg også retten til å stanse tilgangen til nettstedet midlertidig og uten forvarsel på grunn av mulig behov og for å utføre vedlikehold, reparasjoner eller forbedringer. Tulip Multimedia Projects, S.L. forbeholder seg retten til å inkludere eller trekke tilbake enhver informasjon, helt eller delvis, fra nettstedet etter eget skjønn. Brukeres besøk og surfing på nettstedet innebærer antakelser om endringer i tidligere juridiske merknader som kan ha skjedd, og at de er klar over det samme.

 

 

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Vær oppmerksom på at du kan få tilgang til Den europeiske unions nettbaserte plattform for tvisteløsning ved å bruke følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Disse vilkårene og betingelsene skal uansett reguleres av spansk og europeisk lovgivning.


© «Tulip Multimedia Projects, S.L.» My Magic Story registrert og patentert.
Alle rettigheter forbeholdt.
Sist oppdatert 16. kan 2023.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler 🍪

Vi bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler for å bedre tjenestene våre, og for å vise deg annonsering knyttet til preferansene dine ved å analysere nettleservanene dine. Du kan administrere innstillinger og finne mer informasjon her:

KONFIGURASJON Godta

Innstillinger for informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder: 🍪

Innstillingene i dette panelet lar deg tilpasse ditt samtykke til informasjonskapsler eller annen identifikasjonsteknologi som brukes direkte av oss, eller av en tredjepart.

For mer informasjon kan du lese beskrivelsen for hver kategori, eller informasjonen om våre personvernregler og informasjonskapsler. Du kan når som helst gå gjennom og endre valgene dine..