🚀 Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες πάνω από 80 €

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση ενημέρωσης που περιέχεται στο Άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι παρακάτω πληροφορίες απεικονίζονται παρακάτω:

Η εταιρεία στην οποία ανήκει αυτή η ιστοσελίδα είναι η «Tulip Multimedia Projects, S.L.», με καταχωρημένη έδρα στο γραφείο στην οδό c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 στη Βαρκελώνη, με Α.Φ.Μ.: B44865111, η οποία καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης στον τόμο 48697, φύλλο 71, σελίδα B-592932, πρώτη εγγραφή.

Email επικοινωνίας: contact@mymagicstory.com.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO): Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο www.mymagicstory.com αποτελούν μια υπηρεσία πληροφόρησης διαφόρων αγαθών και προϊόντων που παρέχονται από την «Tulip Multimedia Projects, S.L.» (στο εξής «Tulip Multimedia Projects, S.L.») εντός του πλαισίου των προσωποποιημένων παιδικών λογοτεχνικών εκδόσεων, μέσω της ιστοσελίδας μας και όπου παρέχεται πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόμενο εντός του τομέα.

Η χρήση του ιστότοπου www.mymagicstory.com, συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης, σας καθιστά χρήστη και ως χρήστης συμφωνείται με όλες τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο.

 

Η Tulip Multimedia Projects, S.L. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει το περιεχόμενο και τη δομή του ιστότοπου www.mymagicstory.com καθώς και αυτές τις διατάξεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν αυτές επηρεάζουν τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα των πελατών μας ή των καταναλωτών.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρόσβαση στον ιστότοπο website www.mymagicstory.com απαιτείται αποδοχή των προϋποθέσεων της χρήσης, της πολιτικής και της νομικής ειδοποίησης που τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχουν σημαντικές παραλλαγές. Η περιήγηση σε αυτόν ή η χρήση αυτού του ιστότοπου, μαζί με τις επισημάνσεις check-in σε διάφορες μορφές, προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή αυτών των προϋποθέσεων κατά την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας.

 

 

Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο www.mymagicstory.com με αποκλειστική τους ευθύνη, αναλαμβάνοντας να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο σε συμμόρφωση με τον νόμο, και να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να υπερφορτώσει, βλάψει ή απενεργοποιήσει τον ιστότοπο, τους διακομιστές ή άλλο εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι χρήστες θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα μιας παραβίασης αυτής της υποχρέωσης. Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.mymagicstory.com απαιτεί την παρέμβαση τρίτων τελεστών και επομένως, η εν λόγω πρόσβαση ενδέχεται να ανασταλεί, ακυρωθεί ή να μην είναι προσβάσιμη εξαιτίας περιστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

Η Tulip Multimedia Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανίχνευση και την εξάλειψη της ύπαρξης ιών, ιών τύπου worm ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν τα συστήματα των υπολογιστών τους.

Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα με κανέναν παράνομο ή ακατάλληλο τρόπο, παραβιάζοντας οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή άδεια. Οι χρήστες αποδέχονται να τηρούν όλες τις οδηγίες που παρέχουμε σχετικά με την χρήση του ιστότοπου.

Οι χρήστες μπορούν μόνο και αποκλειστικά να χρησιμοποιούν το υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς σκοπούς ή για άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την πνευματική ιδιοκτησία δεσμεύονται ρητά από τη Tulip Multimedia Projects, S.L..

Η Tulip Multimedia Projects, S.L. θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τη σωστή χρήση των περιεχομένων που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που ισχύουν στην περίπτωση παράβασης ή παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων από χρήστες.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή η χρήση του δεν συνεπάγεται, εκ των προτέρων, τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Tulip Multimedia Projects, S.L.. Ωστόσο, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι όταν η Tulip Multimedia Projects, S.L. ζητάει προσωπικά δεδομένα, ο χρήστης θα ενημερώνεται πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 της 27ης Απριλίου (GDPR) περί Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μέσω της νομικής ειδοποίησης και της πολιτικής απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στις φόρμες αίτησης στοιχείων ή κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων θα υπόκεινται σε αυτόματη ή μικτή επεξεργασία και θα ενσωματώνονται στα αντίστοιχα αρχεία, των οποίων η ιδιοκτησία ανήκει στην Tulip Multimedia Projects, S.L..

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διατήρηση της συμβασιακής σχέσης που ενδεχομένως να δημιουργηθεί με τη Tulip Multimedia Projects, S.L., καθώς και στη διαχείριση, διοίκηση, ενημέρωση, παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών για τις οποίε ςο χρήστης αποφασίζει να συνάψει σύμβαση.

Στην πολιτική απορρήτου, παρέχεται ένα λεπτομερές έγγραφο που συμπληρώνει το παρόν έγγραφο, τις επεξεργασίες και τους σκοπούς των δεδομένων που ενδέχεται να μας παρέχετε.

Η Tulip Multimedia Projects, S.L. έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών και να αποφύγει τη μεταποίηση, την απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή πρόσβασή τους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, είτε από ανθρώπινη ενέργεια είτε από το υλικό ή φυσικό περιβάλλον. Θα ληφθούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη των βασικών στόχων ασφαλείας όπως είναι: η εμπιστευτικότητα, η οποία νοείται ως ο περιορισμός πρόσβασης σε πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, η ακεραιότητα, η οποία νοείται ως η διατήρηση της αξιοπιστίας, η ποιότητα των πληροφοριών και η διαθεσιμότητα, που νοείται ως εγγύηση πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών κατόπιν αιτήματος ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη.

Αυτό το μέρος δεν φέρει καμία ευθύνη για ψευδείς παρεχόμενες πληροφορίες, τη δυνατότητα και την αποποίηση των ενεργειών που μπορεί να προκύψουν από τις εν λόγω ενέργειες. Η εταιρεία προς το παρόν δεν εκχωρεί τα δεδομένα σας. Οποιαδήποτε πιθανή εκχώρηση θα πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμπορφωση με τη νομοθεσία και βάσει της ρητής συναίνεσής σας, ή επειδή είναι απολύτως απαραίτητο για την οντότητα και σχετίζεται με τη διάταξη της συμβασιακής υπηρεσίες.

Τέλος, η Tulip Multimedia Projects, S.L. μπορεί να σας στείλει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, στα οποία περιλαμβάνεται ένα ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για διαθέσιμες προσφορές και εκπτώσεις αλλά ζητείται συγκεκριμένη συναίνεση για αυτόν τον σκοπό.


COOKIES

Όλες οι πληροφορίες σχετικά μετα τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο www.mymagicstory.com υπογραμμίζονται στην πολιτική απορρήτου μας και cookies (οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies υπάρχουν στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies μας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου / εκπροσώπου
«Tulip Multimedia Projects, S.L.», με διεύθυνση c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 στη Βαρκελώνη, με Α.Φ.Μ.: B44865111. Το email της εξυπηρέτησης πελατών είναι το εξής: contact@mymagicstory.com.
Η Tulip Multimedia Projects, S.L. διαθέτει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) με στοιχεία επικοινωνίας:
szamora@icab.cat.


Σκοπός της επεξεργασίας: η διαχείριση της αγοράς των προσωποποιημένων και εκπαιδευτικών λογοτεχνικών εκδόσεων, και όπου απαιτείται, ενημερωτικών δελτίων. Νομιμοποίηση: μέσω αδιαμφισβήτητης συναίνεσης καθώς γίνονται αποδεκτές οι νομικές προϋποθέσεις του ιστότοπού μας. Αποδέκτες: τα δεδομένα δεν θα μεταφέρονται σε τρίτους εκτός αν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις ή εκχωρήσεις που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της υπηρεσίας βάσει σύμβασης. Για αυτόν τον σκοπό, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας, όταν είναι απολύτως απαραίτητο, θα επικοινωνούνται σε υπηρεσίες εκτύπωσης και ταχυδρόμησης εντός των αντίστοιχων γεωγραφικών οριοθετήσεων. Σκοπός είναι η παραγωγή του προϊόντος, η αποστολή του και η διαχείριση της παρακολούθησής του.
Οι ηλεκτρονικές ενημερωτικές επικοινωνίες ή τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου μέσω της εταιρείας μάρκετινγκ Mailchimp. Δικαιώματα: οι πελάτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντιπαράθεσης ή διαγραφής στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα στοιχείων (στις εγκαταστάσεις ή με μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου ή στη διεύθυνση που εμφανίζεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου), καθώς και στον ιστότοπό μας. Επίσης, ενημερώνουμε εκείνα τα άτομα που ενδέχεται να επηρεαστούν ότι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν φορητότητα των δεδομένων και, κατά περίπτωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ο σκοπός που πραγματοποιείται παύει να υφίσταται, και για συγκεκριμένη αντιπαράθεση σε κάποια συγκεκριμένη επεξεργασία. Το ενδιαφερόμενο ή το θιγόμενο μέρος από την επεξεργασία έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, οι πελάτες ή οι θιγόμενοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο προστασίας δεδομένων, μια οντότητα που διαχειρίζεται οποιαδήποτε πτυχή σχετίζεται με την εφαρμογή των κανονισμών της προστασίας δεδομένων και όπου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν ή να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, αν το επιθυμούν. Η ιστοσελίδα είναι η www.aepd.es. Προέλευση: η προέλευση είναι το ενδιαφερόμενο μέρος και οι κηδεμόνες ή οι γονείς αυτού. Τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία υπάρχουν για βασική ταυτοποίηση, βασικού επιπέδου γενικού χαρακτήρα. Διατήρηση δεδομένων: τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα τα μέρη έχουν κοινό συμφέρον, λόγω της διάρκειας της σχέσης ή μέσω συναίνεσης. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στην εταιρεία σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς έως ότου όλα τα καταστατικά περιορισμού λήξουν. Διεθνείς μεταφορές: προς το παρόν, δεν πραγματοποιούνται. Πρόσθετες πληροφορίες: κανάλια πληροφόρησης:
1 – Email: contact@mymagicstory.com.
2 – Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 στη Βαρκελώνη.
3 – Τα νομικά μας κείμενα όπως αυτά δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.mymagicstory.com, ειδικά οι ενότητες «Νομική ειδοποίηση», »Πολιτική Απορρήτου» και τις φόρμες επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Tulip Multimedia Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των περιεχομένων στον ιστότοπο. Οι χρήστες που διαθέτουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη.

Η Tulip Multimedia Projects δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμπερίληψη εικόνων ή περιεχομένου που ενδέχεται να συνεπάγεται παραβίαση των δικαιωμάτων της εικόνας ή δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή που ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια νομική παραβίαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Την ευθύνη φέρει το άτομο που σύναψε σύμβαση για τις υπηρεσίες, που δεσμεύεται να διαθέτει νομική πρόσβαση στα περιεχόμενα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, η χρήση του οποίου είναι αποκλειστικά ιδιωτική. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανά σημιολογικά, γραμματικά ή ορθογραφικά σφάλματα που παρουσιάζονται από το συμβαλλόμενο μέρος κατά την προετοιμασία του συμφωνηθέντος προϊόντος, τα οποία αποτελούν ευθήνη του συμβαλλόμενου μέρους. Το συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει τέτοια σφάλματα επιρρίπτοντας ευθύνες στην Tulip Multimedia Projects, S.L. για τέτοιου είδους ενέργεια.

Ομοίως, η Tulip Multimedia Projects, S.L. δεν είναι υπεύθυνη για πιθανές ζημιές που πιθανώς να προκύψουν από τη χρήση μιας ξεπερασμένης ή ελαττωματικής έκδοσης προγράμματος περιήγησης, διακοπές στη σύνδεση που πιθανώς να παρουσιαστούν κατά τη μετάδοση δεδομένων, καταρρεύσεις ή αποσυνδέσεις στο τηλεματικό σύστημα, αποκλεισμοί που προκαλούνται από ελαττώματα ή υπερφορτώσεις των τηλεφω νικών γραμμών, ή ζημιές που προκαλούνται από τρίτους μέσω μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης.

Ο ιστότοπος της Tulip Multimedia Projects, S.L. περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους χρήστες. Η Tulip Multimedia Projects, S.L. δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους συνδέσμους και δεν μπορεί να εγγυηθεί συμμόρφωση με τις κατάλληλες Πολιτικές Απορρήτου, και για αυτόν τον λόγο οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα τέτοιων ιστότοπων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χρήσης που έχουν οριστεί εντός αυτού και υπό την αποκλειστική τους ευθύνη. Επίσης, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνες σε σχέση με τις επαφές που οι χρήστες ενδέχεται να δημιουργήσουν με πιθανούς συνεργάτες μέσω διαφημιστικών banner.

Η Tulip Multimedia Projects, S.L. δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος κανόνα ενδέχεται να επιβληθεί από χρήστες κατά την πρόσβασή τους στον ιστότοπο www.mymagicstory.com ή κατά τη χρήση πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτού.

 

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή έξοδο (συμπεριλαμβανομένης απώλειας κερδών) προκύψει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιασδήποτε αποτυχίας ή καθυστέρησης ως προς την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης υπό αυτούς βτους όρους και προϋποθέσεις, λόγω οποιουδήποτε συμβάντος ή περίστασης εκτός του λογικού μας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, απεργιών, βιομηχανικών ενεργειών, αποτυχίας τροφοδοσίας ή εξοπλισμού, κρατικών ενεργειών και παρόμοιων συμβάντων.

Η Tulip Multimedia Projects S.L. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αρνηθεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη σε οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες περιστάσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σύνδεσμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιστοσελίδες τρίτων έχουν συγκεκριμένο σκοπό, ειδικότερα για να παρέχουν στους χρήστες άλλες πηγές πληροφόρησης που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Η Tulip Multimedia Projects S.L. επιχειρεί να επανεξετάζει το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων τακτικά. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γνωρίζει κάθε στιγμή το συγκεκριμένο περιεχόμενο των προτεινόμενων συνδέσμων. Επομένως, ζητούμε από τους χρήστες να συνεργαστούν όταν αποκτούν πρόσβαση σε τέτοια περιεχόμενα, σε περίπτωση που αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα νομοθεσία, από άποψη ηθικής ή δημόσιας τάξης, ενημερώνοντάς μας για αυτό χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: contact@mymagicstory.com.

Η Tulip Multimedia Projects, S.L. χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα για να προωθήσει τις εκδηλώσεις της, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, και επομένως, να φτάσει στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παραληπτών, αλλά οι νομικές προϋποθέσεις δημιουργούνται από το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο.

ΕΥΘΥΝΗ

Εν συντομία, οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση υπηρεσιών, περιεχομένου, συνδέσμων και υπερκειμένων που περιέχονται εντός του ιστότοπου www.mymagicstory.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω διαφόρων μορφών στον ιστότοπο υπόκεινται στους όρους που υπάρχουν στην Πολιτική Απορρήτου μας και σε αυτό το έγγραφο. Τα δύο έγγραφα είναι συμπληρωματικά.

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για τους χρήστες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτή η πολιτική διαμορφώνει ένα ουσιαστικό μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, κι επομένως είναι σημαντικό να τη διαβάσετε. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων οι χρήστες αποδέχονται και συναινούν στην πολιτική απορρήτου μας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορούμε να καταργήσουμε τον ιστότοπο ή να παύσουμε να παρέχουμε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο. Ενδέχεται να διακόψουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Η Tulip Multimedia Projects S.L. διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές και ενημερώσεις στις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό της ή στη διαμόρφωση και παρουσίαση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα προσωρινά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ανακαλέσει την πρόσβαση στον ιστότοπο για λόγους πιθανής ανάγκης και να διεξάγει συντήρηση, επισκευές ή βελτιώσεις. Η Tulip Multimedia Projects S.L. διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει ή να αποσύρει οποιαδήποτε πληροφορία, ολόκληρη ή μέρος αυτής, από τον ιστότοπο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η περιήγηση των χρηστών συνεπάγεται την παραδοχή τροποποιήσεων προηγούμενων νομικών ειδοποιήσεων που ενδέχεται να έχουν συμβεί, και ότι είναι ενήμεροι για αυτό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 και με τον σκοπό την εγγύηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε οποιαδήποτε διαμάχη με έγκαιρες και λογικές επιλύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, την οποία μπορείτε να βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Αυτές οι προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση θα υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία.


© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story καταχωρημένο και με πατέντα.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση στις 17 Απριλίου 2023.

Χρησιμοποιούμε cookies 🍪

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και τα cookies τρίτων για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε και να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις σας αναλύοντας τις συνήθειες περιήγησης σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αποδοχη

Ρυθμίσεις για cookies και web beacons: 🍪

Οι προτιμήσεις σε αυτό το παράθυρο σάς επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τη συναίνεσή σας σχετικά με τα cookies ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία αναγνώρισης χρησιμοποιείται από εμάς ή τρίτο. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την περιγραφή για κάθε κατηγορία, ή την Πολιτική απορρήτου και Cookies μας. Μπορείτε να εξετάσετε και να αλλάξετε τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή.