🚀 Enviament gratuït a partir de 80€

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta pàgina web és “Tulip Multimedia Projects, S.L.”, amb domicili al carrer Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona, amb CIF: B44865111, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 48697, foli 71, full B-592932, inscripció 1a. Contacte: contact@mymagicstory.com. 
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

La informació continguda a www.mymagicstory.com constitueix un servei d'informació dels diversos béns i productes que ofereix “Tulip Multimedia Projects, S.L.” (en endavant “Tulip Multimedia Projects, S.L.”) dins del sector de les publicacions literàries, educatives, infantils i personalitzades, a través del nostre web, i on s'ofereix accés a continguts de diversa naturalesa del sector.

La utilització del lloc web www.mymagicstory.com, incloent el mer accés, us atribueix la condició d'usuari i per tant la submissió a les disposicions contingudes en el present document.

Tulip Multimedia Projects, S.L., pot modificar en qualsevol moment el contingut, el disseny i l’estructura de www.mymagicstory.com, així com les presents disposicions, sense necessitat de preavís, tret que afectin les garanties i drets dels nostres clients o consumidors.ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés al web www.mymagicstory.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i informació legal, vigents en cada moment, sense necessitat de previ avís, llevat que hi hagi variacions substancials. La navegació o l’ús d’aquest lloc web, juntament amb els marcadors de registre dels diferents formularis, suposa l'acceptació inequívoca d’aquestes condicions, quan es proporcionen dades de contacte.

L'usuari accedeix a www.mymagicstory.com sota la seva única responsabilitat, comprometent-se a utilitzar el lloc web conforme a la llei, i a no realitzar cap actuació que pugui danyar la imatge, els interessos o els drets de Tulip Multimedia Projects, S.L. o de tercers, així com actuacions que puguin sobrecarregar, danyar o inutilitzar la pàgina web, els servidors i altres equips informàtics. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que puguin derivar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L’accés a www.mymagicstory.com requereix la intervenció d’altres operadors i, per tant, aquest accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Tulip Multimedia Projects, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se com a conseqüència d'això. Correspon a l'usuari adoptar les mesures adequades per detectar i eliminar l'existència de virus, cucs o altres elements que poden alterar el seu sistema informàtic.

L'usuari no pot fer un ús il·legal o inadequat de la pàgina web, ni infringir la legislació o permís aplicables. L'usuari accepta totes les instruccions que oferim en relació a l'ús de la pàgina.PROPIETAT INTEL·LECTUAL (Marca My Magic Story)

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els continguts audiovisuals, els textos, així com la informació, incloent-hi signes distintius o altres drets de la propietat industrial i els continguts que es recullen a www.mymagicstory.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial, i no es permet la reproducció total o parcial d'aquest lloc web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació i qualsevol altra forma d'explotació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, Tulip Multimedia Projects, S.L., de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'accés o l’ús del lloc web no implica la cessió dels drets d'explotació del seu contingut.

L'usuari només pot utilitzar el material que apareix en aquest web, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. És prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan reservats expressament per Tulip Multimedia Projects, S.L..

Tulip Multimedia Projects, S.L. vetlla pel compliment de les condicions anteriors i per a l’ús adequat dels continguts presentats al seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica, en principi, la recopilació de dades personals de l'usuari per part de Tulip Multimedia Projects, S.L.. No obstant això, quan Tulip Multimedia Projects, S.L. sol·liciti dades personals, l’usuari serà degudament informat, d’acord amb l'article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a través de la Informació Legal i la Política de Privacitat.

Les dades personals recollides en els formularis de sol·licitud d'informació o durant el procés de compra de productes, seran objecte de tractament automatitzat o mixt i s'incorporaran als tractaments corresponents, la titularitat dels quals correspon a Tulip Multimedia Projects, S.L..

La recopilació i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que s'estableix amb Tulip Multimedia Projects, S.L., així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideix contractar.

A la Política de Privacitat, document complementari d’aquest, es detallen el tractament i finalitat de les dades que vosaltres ens proporcioneu. Tulip Multimedia Projects, S.L. ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el nivell de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposades, ja sigui per l'acció humana o per l’entorn físic o natural. Es prendran les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu destinades a aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara: la confidencialitat, entesa com la limitació de l'accés a la informació a persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d’informació fiable i de qualitat, i la disponibilitat, entesa com a garantia d'accés al sistema d'informació a petició d'un usuari autoritzat.

Aquesta part no es fa responsable de la falsedat en la informació facilitada i no renuncia a les accions legals que es puguin derivar d’aquesta pràctica. Actualment, aquesta empresa no cedeix les seves dades. En tot cas, qualsevol cessió estarà emparada en la legislació, en el consentiment explícit de l’usuari o en el fet de ser absolutament necessari per a l’entitat i sempre en relació amb la prestació del servei contractat.

Finalment, Tulip Multimedia Projects, S.L., podrà enviar correus electrònics, que inclouen un butlletí d’informació amb ofertes i descomptes que poden ser del vostre interès, sol·licitant, amb aquest efecte, el vostre consentiment exprés.COOKIES

Tota la informació relacionada amb les cookies que fem servir a la web www.mymagicstory.com es detalla a la nostra Política de Privacitat i Cookies. (El contingut de les cookies el trobareu a la Política de Privacitat i Cookies).INFORMACIÓ IMPORTANT

Dades de contacte del Responsable/Representant: “Tulip Multimedia Projects, S.L.”, amb domicili al c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona i CIF: B44865111. L’adreça electrònica d'atenció al client és: contact@mymagicstory.com
Tulip Multimedia Projects, S.L. té un Delegat de Protecció de Dades. L’adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades és: szamora@icab.cat.

Finalitat del tractament: gestionar la compra de publicacions literàries, educatives, infantils i personalitzades, i si escau, el butlletí d’informació.

Legitimació: mitjançant el consentiment inequívoc quan s'accepten les condicions legals del nostre web.

Destinataris: no se cediran les dades a tercers, excepte que hi hagi l’obligació legal de fer-ho o bé siguin necessàries per al compliment del servei contractat. Amb aquesta finalitat us informem que les vostres dades, quan sigui estrictament necessari, es comunicaran a les impremtes i als serveis postals de la vostra demarcació geogràfica, a fi de confeccionar el producte, enviar-vos-el i gestionar-ne el seguiment. Les comunicacions o butlletins informatius electrònics s’envien per correu electrònic a través de l'empresa de màrqueting Mailchimp.

Drets: els clients poden exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o supressió, a l'adreça indicada a l’apartat Informació (a l’establiment o bé per correu electrònic o a l'adreça postal que apareix al principi d’aquest document), així com al nostre lloc web. També informem aquells que es puguin veure afectats, del dret que tenen a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, o la limitació del tractament que se’n faci, quan la finalitat ha deixat d’existir, i a oposar-se específicament a un tractament concret. L’interessat o els afectats pel tractament tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Finalment, els clients o usuaris afectats tenen dret a contactar amb l’Agència de Protecció de Dades, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació de la normativa de protecció de dades i on els usuaris poden denunciar o defensar els seus interessos si així ho desitgen. La pàgina web és www.aepd.es.

Procedència: la procedència és de l’interessat mateix o dels seus tutors o progenitors. Les dades tractades són identificatives, de caràcter bàsic i general.

Conservació de les dades: les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència de la relació o pel consentiment. D'altra banda, les dades romandran a l’empresa, d’acord amb la normativa i fins que se superin els períodes de prescripció.

Transferències internacionals: actualment, no se’n realitzen.

Informació addicional: canals d'informació:
1 - Correu electrònic: contact@mymagicstory.com.
2 – A l’establiment mateix: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
3 - Els nostres textos legals publicats a la pàgina web www.mymagicstory.com, als apartats "Informació Legal", "Política de Privacitat" i als formularis de contacte.LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Tulip Multimedia Projects, S.L. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se com a conseqüència de l'ús del lloc web, sent responsabilitat exclusiva de l’usuari que hi accedeix.
Tulip Multimedia Projects, S.L. no es responsabilitza de la inclusió d'imatges o continguts que puguin constituir una infracció dels drets d'imatge o de la propietat intel·lectual i industrial, o que puguin incórrer en un incompliment legal en qualsevol àrea; la responsabilitat recau en la persona física que contracta els serveis, la qual es compromet a tenir accés legal als continguts utilitzats per a la confecció del producte objecte del contracte, l'ús del qual serà exclusivament privat.
L’empresa tampoc es fa responsable dels possibles errors semàntics, gramaticals o ortogràfics introduïts pel contractant en la confecció del producte; són responsabilitat seva. L’usuari es compromet a no difondre aquests errors ni fer responsable Tulip Multimedia Projects, S.L. d'aquesta acció.
De la mateixa manera, Tulip Multimedia Projects, S.L. no es responsabilitza dels possibles danys que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, de les interrupcions en la connexió que es puguin produir durant la transmissió de dades, dels virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, dels bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, o dels danys causats per tercers mitjançant interferències no autoritzades.
El web de Tulip Multimedia Projects, S.L. conté enllaços a altres pàgines web que poden ser d'interès per als usuaris. Tulip Multimedia Projects, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, i no pot garantir el compliment de les polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual els usuaris accedeixen al contingut d’aquestes pàgines en les condicions d'ús que s’hi estableixen i sota la seva única responsabilitat. L’empresa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa als contactes que l'usuari pugui establir amb altres col·laboradors a través dels seus bàners.
Tulip Multimedia Projects, S.L. no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari, en el seu accés a la pàgina web www.mymagicstory.com i/o en l'ús de la informació que aquesta conté.
No ens fem responsables de cap pèrdua, dany, o despesa (incloent-hi pèrdua de guanys) que es produeixi com a conseqüència directa o indirecta d’una fallada o retard en l'execució de qualsevol obligació en virtut d'aquests termes i condicions, a causa d'algun esdeveniment o circumstància fora del nostre control raonable, incloent-hi, entre d’altres, vagues, accions industrials, fallada en els subministraments o equips electrics, accions del govern o similars.
Tulip Multimedia Projects, S.L. es reserva el dret d’interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts amb accés restringit, quan es doni alguna de les circumstàncies descrites.ENLLAÇOS

Els enllaços per connectar amb pàgines web de tercers tenen, únicament, una finalitat orientativa, i tenen com a objecte posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguin ser del seu interès. Tulip Multimedia Projects, S.L. revisa periòdicament el contingut d’aquests enllaços.
No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquesta raó, demanem la col·laboració dels usuaris que hi accedeixin, en el cas que aquests continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l’ordre públic, i ens ho comuniquin a través de la següent adreça electrònica: contact@mymagicstory.com.
Tulip Multimedia Projects, S.L., utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments, serveis i productes, per tal d’arribar al major nombre possible de destinataris, però és la mateixa xarxa social qui estableix les condicions legals.RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús dels serveis, continguts, enllaços i hipertexts inclosos a la web www.mymagicstory.com.POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal recopilades mitjançant els diferents formularis del web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat i en la Informació Legal. Els dos documents són complementaris. Només utilitzarem la informació personal que recopilem sobre l'usuari d'acord amb la nostra Política de Privacitat. Aquesta política forma part essencial d'aquests Termes i Condicions, per la qual cosa és important que la llegiu. En acceptar aquests Termes i Condicions l'usuari també accepta, i dona el seu consentiment, a la nostra Política de Privacitat.FINALITZACIÓ

Podem eliminar la pàgina o deixar de prestar algun dels serveis disponibles en qualsevol moment, a la nostra discreció, i pel motiu que sigui. També podem interrompre l'accés a la pàgina en qualsevol moment i sense previ avís.

 


RESERVA

Tulip Multimedia Projects, S.L. es reserva la facultat en tot moment, i sense previ avís, de fer canvis i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació. També es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accés al web per raons de necessitat i per a dur a terme operacions de manteniment, reparacions o millores.
Tulip Multimedia Projects, S.L. es reserva el dret d’incloure o retirar qualsevol informació, de manera total o parcial, del lloc web, amb total llibertat. La navegació de l'usuari implica que accepta les modificacions dels textos legals que es puguin realitzar i el seu coneixement.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tingueu en compte que podeu accedir a la plataforma de resolució de disputes en línia de la Unió Europea mitjançant el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Aquests termes i condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola i europea.© “Tulip Multimedia Projects, S.L.”
My Magic Story registrada i patentada.
Tots els drets reservats.

Última actualització: 16/05/23

Fem servir cookies 🍪

Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb l’única finalitat de millorar els nostres serveis i mostrar-vos publicitat relacionada amb les vostres preferències mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Podeu canviar la configuració aquí:

CONFIGURAR Acceptar

Configuració de cookies i rastrejadors: 🍪

 

El següent panell us permet personalitzar les vostres preferències de consentiment per l’ús de cookies o per a qualsevol altra tecnologia d’identificació, utilitzada per nosaltres directament o per un tercer.

Per obtenir més informació, consulteu la descripció de cada categoria o la nostra Política de privacitat i cookies. Podeu revisar i canviar les vostres eleccions en qualsevol moment.