🚀 Ingyenes kiszállítás 32 500Ft-tól

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

A The Story Tailors, S.L. (a továbbiakban: The Story Tailors) komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét azok feldolgozása során. Frissítettük Adatvédelmi irányelveinket, hogy átlátható módon tájékoztassuk Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk és tároljuk a személyes adatokat, amelyeket a „My Magic Story” weboldalunkon keresztül velünk kapcsolatba lépő személyek nyújtanak nekünk:

Adatkezelő
Azokat az érdekelt feleket, akik weboldalunkon keresztül vagy más módon (pl. közösségimédia-csatornákon keresztül) szolgáltatnak személyes adatokat a The Story Tailorsnek, ezúton tájékoztatjuk, hogy adataik feldolgozását a következő szervezet végzi:

The Story Tailors, S.L.
Adószám: B-66606617
Székhelye: calle Gran de Gracia 15. 1º1º, 08012 Barcelona, Spanyolország
Telefonszám: (+34) 669005618 
E-mail cím: contact@mymagicstory.com

Adatvédelmi tisztviselő
Ezúton arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy rendelkezünk adatvédelmi tisztviselővel (DPO), aki biztosítja a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartását. Adatvédelmi tisztviselőnk e-mail címe: szamora@icab.cat

Az adatkezelés céljai
A The Story Tailors az adatfeldolgozást az adatszolgáltatás okától függően a következő célokból végzi:

1. Kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, a kérésére vagy kérdésére adott válasz, és utólagos nyomon követés.
2. Adott esetben a FELHASZNÁLÓ által kért szolgáltatások és termékek megrendelésének, számlázásának és fizetésének kezelése.
3. Adott esetben az adattovábbítások kezelése a megrendelt szolgáltatás hatékony teljesítése érdekében, valamennyi fázisban (a megrendeléstől a kézbesítésig).
4. Többek között a jövőbeli könyveink vagy termékeink hirdetéseit, kedvezményeket és promóciókat tartalmazó, időszakosan küldött hírlevelek kezelése.
5. Minden cél a szerződés elsődleges tárgyára – vagyis gyermekeknek szóló, személyre szabott, oktató célú irodalmi kiadványok és más kapcsolódó termékek távértékesítésére – korlátozódik, és ahhoz kapcsolódik.

Az adatkezelés időtartama
• Az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázáshoz és fizetéshez szükséges adatokat addig tároljuk, amíg a szolgáltatás érvényben van. A jogviszony lejártával az adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig és a szolgáltatásból eredő esetleges kötelezettségek lejártáig tároljuk.
• A lekérdezések és kérések kezelésénél használt adatokat a válaszadáshoz szükséges ideig, de legfeljebb egy évig, illetve a statisztikai és a korábbi időszakok lejártáig őrizzük meg.
• Meghatározott időtartamok hiányában mindaddig, amíg a felhasználóval fennáll a jogviszony.

Az adatkezelés jogalapjai
• Az Ön adatai fenti célokból történő feldolgozásának jogalapja a kapcsolódó szolgáltatás teljesítése vagy az áruvásárlási szerződés.
• Az adatokat addig tároljuk, amíg a szolgáltatás vagy a szerződés érvényessége, avagy beleegyezés miatt a kölcsönös érdek fennáll. Az adatokat a szervezet a kötelező érvényű általános és ágazati szabályoknak megfelelően és az elévülési idő lejártáig megőrzi.
• Egyértelmű hozzájárulás. (A hírlevél kézbesítése külön hozzájárulást igényel)

Az Ön adatainak nyilvánosságra hozatala
Adatait a következő szervezetekkel közöljük:
• Azokkal a munkatársainkkal és beszállítóinkkal, akiknek azokra szükségük van a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez.
• Rendszeres munkatársainkkal és partnereinkkel, olyan szolgáltatások megrendeléséhez, amelyeket közvetlenül nem nyújtunk, de amelyeket adott esetben tapasztalatuk és szaktudásuk miatt ajánlunk.
• Olyan szervezetekkel, amelyek részt vesznek a szolgáltatás végrehajtási láncában, például nyomdákkal és fuvarozókkal.
• Az Ön érdeklődésére számot tartó hírlevelek vagy tartalmak elküldéséhez szükséges szervezetekkel (adott esetben).
• A fizetést kezelő pénzügyi intézményekkel vagy díjbeszedő ügynökségekkel.
• Illetékes közigazgatási szervekkel a jogszabályokban előírt esetekben és az azokban meghatározott célok érdekében.

Az Ön jogai
Bárki, aki személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátja, a következő jogokkal rendelkezik:
• Ügyfeleink a jelen dokumentum elején megadott címen (a székhelyünkön, e-mailben vagy a fent megadott címen), valamint a weboldalunkon keresztül gyakorolhatják betekintési, helyesbítési, kifogásolási vagy törlési jogukat. Tájékoztatjuk továbbá a lehetséges érintetteket, hogy adott esetben jogukban áll kérni adataik hordozhatóságát, korlátozni az adatkezelést, amennyiben a cél már nem áll fenn, valamint kifogásolni egy-egy konkrét adatkezelést.
• Amennyiben kétségek merülnének fel a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban, érvényes személyazonosító okmánya másolatával kell igazolnia személyazonosságát.
• Az érdekelt félnek vagy az adatkezelés által érintett személynek jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását.
Végezetül az érintett ügyfélnek vagy felhasználónak jogában áll a spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez (Agencia de Protección de Datos) vagy egyéb olyan illetékes szervhez fordulnia, amely az adatvédelmi előírások alkalmazásával kapcsolatos összes szempontot kezeli, és ahol a felhasználók bejelentést tehetnek, vagy megvédhetik érdekeiket, ha szükséges. A weboldal címe: www.agpd.es.

Nemzetközi adattovábbítás
Az Európai Unión kívülre nem továbbítjuk az Ön adatait. Ehhez az Ön kifejezett hozzájárulására lenne szükség.

Az adatok eredete:
Harmadik felektől származó adatok: Ha Ön harmadik felekre vonatkozó adatokat bocsát a rendelkezésünkre, azzal vállalja a felelősséget, hogy előzetesen tájékoztatja őket az európai általános adatvédelmi rendelet 14. cikkében foglaltakról, betartva az abban megállapított feltételeket. Az adatok eredete: az érdekelt fél és annak gondviselői vagy szülei.

A kezelt adatok az azonosítást szolgálják, általános jellegűek vagy alapszintűek.

Az Ön adatainak frissítése
Ha adatai megváltoznak vagy bármilyen információt tévesnek talál, kérjük, jelezze nekünk, hogy javíthassuk és frissíthessük az összes információt.

© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story bejegyezve és szabadalmi oltalom alatt.
Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés: 2021. február 2.

 

 

 

Adatkezelő: The Story Tailors, S.L. Cél: saját termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk küldése előfizetőinknek. Jogalap: hozzájárulás. Címzettek: nem osztunk meg adatot harmadik felekkel. Jogok: az adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése és törlése, valamint egyéb, a további tájékoztatásban ismertetett jogok. További, részletes tájékoztatást az Adatvédelmi irányelvekben talál.

Cookie-kat használunk 🍪

Saját és harmadik felektől származó sütiket használunk szolgáltatásaink fejlesztésére és arra, hogy olyan hirdetéseket mutassunk Neked, amik megfelelnek a böngészési szokásaid elemzése során kapott preferenciáknak. Itt módosíthatod a beállításokat, és kaphatsz további tájékoztatást:

BEÁLLÍTÁSOK Elfogadás

Sütik és nyomkövetők beállításai: 🍪

Az alábbi panel lehetővé teszi a sütik vagy bármilyen más azonosítási technológia jóváhagyási preferenciáinak testreszabását, amelyeket közvetlenül vagy egy harmadik fél útján használunk.

További tájékoztatásért lásd az egyes kategóriák leírását vagy az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveinket. Választásaidat bármikor felülvizsgálhatod és megváltoztathatod.