🚀 Besplatna dostava za narudžbe iznad 80 €.

PRAVNA OBAVIJEST I UVJETI UPOTREBE

U skladu s obavezom o izvještavanju iz članka 10 Zakona 34/2002, od 11. srpnja o Usluzi informacijskog društva i elektroničke trgovine, navodimo sljedeće informacije:

Vlasnik ove mrežne stranice je trgovačko društvo The Story Tailors, S.L., sa sjedištem na adresi c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, porezni matični broj: B-66606617, upisano u Trgovačkom registru u Barceloni, u svesku 44,989, uložak 213, list 473454, treći zapis.

Email: contact@mymagicstory.com.
Telefonski broj Službe za kupce: (+34) 669005618.
Službenik za zaštitu podataka: Santiago Zamora: szamora@icab.cat.

Podaci na stranici www.mymagicstory.com predstavljaju informacijsku uslugu s raznovrsnim asortimanom roba i proizvoda u ponudi društva The Story Tailors, S.L. (U daljnjem tekstu The Story Tailors) u području personaliziranih dječjih izdanja, putem naše mrežne stranice, na kojoj je omogućen pristup raznolikom rasponu sadržaja unutar sektora.

Korištenjem mrežne stranice www.mymagicstory.com, uključujući i samo pristupanje, postajete korisnik i kao takav suglasni ste sa svim odredbama iz ovog dokumenta.

The Story Tailors, S.L. može povremeno promijeniti sadržaj, dizajn i strukturu www.mymagicstory.com, kao i ove odredbe bez prethodne obavijesti, osim ako iste te promjene ne utječu na jamstva i prava naših kupaca.PRIHVAĆANJE UVJETA UPOTREBE

Pristup mrežnoj stranici www.mymagicstory.com zahtijeva prihvaćanje uvjeta upotrebe, njezine politike i pravne obavijesti koji su trenutno na snazi na ovoj mrežnoj stranici, bez prethodne obavijesti, osim u slučaju značajnih varijacija. Pregledavanje ili korištenje ove mrežne stranice i navedenih kanala podrške, zajedno s obilježavanjem u različitim oblicima, pretpostavlja nedvosmisleno prihvaćanje ovih uvjeta kod davanja kontaktnih podataka.

Korisnici pristupaju mrežnoj stranici www.mymagicstory.com pod vlastitom odgovornošću, obvezujući se koristiti mrežnu stranicu u skladu sa zakonskim propisima, kao i ne poduzimati nikakve radnje koje bi preopteretile, oštetile ili onemogućile mrežnu stranicu, servere ili drugu računalnu opremu. Korisnici će biti odgovorni za svu štetu i gubitke koji nastanu uslijed kršenja ove obaveze. Pristup mrežnoj stranici www.mymagicstory.com zahtijeva djelovanje operatera trećih strana, stoga sam pristup može biti privremeno prekinut, otkazan ili nepristupačan zbog okolnosti izvan naše kontrole.

The Story Tailors ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili gubitke nastale uslijed ovoga. Na korisnicima je poduzimanje odgovarajućih mjera za pronalaženje i uklanjanje virusa, crva ili drugih elemenata koji bi mogli promijeniti njihove računalne sustave.

Korisnici ne smiju koristiti stranicu na nezakonit ili neprikladan način, kršeći primjenjive zakonske propise ili dozvole. Korisnici pristaju slijediti sve naše upute u svezi s korištenjem mrežne stranice.INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (brend My Magic Story)

Izvorni kod, grafički dizajni, slike, fotografije, animacije, softver, audio-vizualni sadržaj, tekst, kao i informacije, uključujući razlikovne znakove ili druga prava industrijskog vlasništva i sadržaje prikupljene u www.mymagicstory.com zaštićeni su odgovarajućim zakonima Španjolske o pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva u korist The Story Tailorsa. Cjelokupno ili djelomično kopiranje ove mrežne stranice ili njezina računalna obrada, javna komunikacija o njoj, distribucija, širenje, preinaka, transformacija ili drugi oblik drugi oblik iskorištavanja nisu dopušteni bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika - The Story Tailors, u skladu s odredbama članaka 8 i 32, drugi stavak, Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Pristup ili korištenje mrežne stranice ne podrazumijeva prestanak prava na iskorištavanje sadržaja iste.

Korisnici mogu jedino i isključivo koristiti materijal koji se pojavljuje na ovoj mrežnoj stranici za osobnu i privatnu uporabu. Upotreba u komercijalne svrhe ili za poduzimanje nezakonitih aktivnosti zabranjena je. The Story Tailors izričito zadržava sva prava nastala iz intelektualnog vlasništva.

The Story Tailors će nadzirati pridržavanje gore navedenih uvjeta i pravilnu uporabu sadržaja prikazanih na svojem mrežnom portalu, te poduzeti sve građanske i kaznene radnje u slučaju povrede ili kršenja ovih prava od strane korisnika.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pristupanje mrežnoj stranici ili njezino korištenje ne podrazumijeva, a priori, da the Story Tailors prikuplja osobne podatke korisnika. Međutim, ovim vas obavještavamo da će, kad The Story Tailors zatraži osobne podatke, korisnik o tome biti obaviješten na propisani način, u skladu s člankom 13 Uredbe Europske unije 2016/679 od 27. travnja (GDPR) o zaštiti osobnih podataka, putem pravne obavijesti i politike zaštite privatnosti.

Osobni podaci prikupljeni putem obrazaca za pružanjem informacija ili tijekom kupovine proizvoda prolazit će automatsku ili kombiniranu obradu te će biti uključeni u odgovarajuće datoteke, čiji je vlasnik The Story Tailors.

Prikupljanje i automatska obrada osobnih podataka namijenjeni su održavanju ugovornih odnosa koji mogu biti uspostavljeni s The Story Tailors, kao i upravljanju, administraciji, informacijama, pružanju i poboljšanju usluga koje korisnik odluči ugovoriti.

U politici zaštite privatnosti, dokumentu koji nadopunjuje ovaj dokument, detaljno su opisani postupci i svrhe podataka koje nam možete pružiti.

The Story Tailors je poduzeo neophodne tehničke i organizacijske mjere kojima jamči sigurnost podataka, izbjegavanje njihove promjene, gubitka, obrade ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir stanje tehnologije, prirodu pohranjenih podataka i rizike za kojemu su izloženi, bilo da dolaze iz ljudskog djelovanja ili iz fizičkog ili prirodnog okruženja. Poduzet će se tehničke i organizacijske mjere koje imaju namjeruj postići temeljne sigurnosne ciljeve, poput: povjerljivosti, shvaćene kao ograničavanje pristupa informacijama od strane neovlaštenih osoba; integritet, shvaćen kao održavanje pouzdanih i kvalitetnih informacija i dostupnost, shvaćen kao jamstvo pristupa informacijskom sustavu na zahtjev ovlaštenog korisnika.

Ova strana ne preuzima nikakvu odgovornost za lažne podatke koje dobije, te može, ali i ne mora poduizeti nikakve daljnje radnje na temelju takvih situacija. Korporacija trenutno ne ustupa vaše podatke trećim stranama. Ustupanja su moguća samo uz potpuno pridržavanje zakonskih propisa i na temelju vaše izričite privole, ili zato što je to apsolutno potrebno za poslovni subjekt i u svezi s pružanjem ugovorene usluge.

Naposljetku, društvo Story Tailors može vam poslati e-poštu koja uključuje bilten s informacijama o dostupnim ponudama i popustima koji bi vas mogli zanimati, ali zahtijeva poseban pristanak u tom smislu.KOLAČIĆI

Sve informacije o kolačićima koje koristimo na mrežnoj stranici www.mymagicstory.comnavedene su u našoj politici zaštite privatnosti i kolačićima (informacije o kolačićima pronaći ćete u našoj Politici zaštite privatnosti i Kolačićima).VAŽNE INFORMACIJE

Kontaktni podaci odgovorne osobe / zastupnika
The Story Tailors, S.L., sjedište: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, porezni matični broj: B-66606617 Email Službe za kupce: contact@mymagicstory.com.
The Story Tailors, S.L. ima službenika za zaštitu osobnih podataka:
szamora@icab.cat.

Svrha obrade: upravljanje kupnjom prilagođenih dječjih obrazovnih književnih publikacija i, prema potrebi, newslettera. Pravna osnova: nedvosmislena privola prihvaćanjem pravnih uvjeta naše mrežne stranice. Primatelji: podaci neće biti predano trećim osobama, osim u slučajevima zakonske obveze ili u zadacima koji su potrebni za ispunjenje ugovorene usluge. U ovu svrhu, obavještavamo vas da će vaši podaci, kada je to nužno potrebno, biti dostavljeni tiskarima i poštanskim službama, unutar geografskih granica. Ovo je radi proizvodnje, slanja i praćenja proizvoda.
Elektronička informativna komunikacija ili newsletteri šalju se putem društva za marketing putem elektroničke pošte Mailchimp. Prava: klijenti mogu ostvariti pravo na pristup, ispravak, protivljenje ili brisanje na adresi navedenoj u podacima (prilikom uspostave ili putem e-pošte ili u adresi na početku dopisa), kao i putem naše mrežne stranice. Također obavještavamo klijente ili eventualno pogođene strane da imaju pravo zatražiti prenosivost svojih podataka, prema potrebi, na ograničenje tretmana koji se provodi kada svrha više ne postoji ili specifično protivljenje određenom tretmanu Zainteresirana strana ili osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo povući svoju privolu za obradu u bilo kojem trenutku. Konačno, klijent ili pogođeni korisnik ima pravo kontaktirati Agenciju za zaštitu podataka, tijelo koje upravlja bilo kojim aspektom vezanim za primjenu propisa o zaštiti podataka i gdje korisnik može prijaviti ili braniti svoje interese u slučaju koji smatra prikladnim. Mrežna stranica je www.agpd.es. Podrijetlo: izvor je zainteresirana strana i njezini skrbnici ili roditelji. Podaci se obrađuju zbog osnovne identifikacije, na osnovnoj razini s općim karakterom. Čuvanje podataka: podaci će se čuvati sve dok postoji obostrani interes stranaka, zbog valjanosti odnosa ili zbog privole. Podaci ostaju u društvu u skladu s obaveznim zakonskim propisima sve do isteka roka za čuvanje. Međunarodni prijenosi podataka: trenutno ih nema. Dodatne informacije putem informacijskih kanala:
1 – Email: contact@mymagicstory.com.
2 – telefon: nazovite telefonski broj naše Službe za kupce: (+34) 669 005 618.
3 – sama organizacija: C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona.
4 – naši pravni tekstovi objavljeni na mrežnoj stranici www.mymagicstory.com, posebice poglavlja Pravna obavijest, Politika zaštite privatnosti i kontaktni obrasci.OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

The Story Tailors ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili gubitke nastale uslijed korištenja sadržaja na mrežnoj stranici. Korisnici koji pristupaju takvu sadržaju preuzimaju potpunu odgovornost.

The Story Tailors ne preuzima odgovornost za uvrštenje slika ili sadržaja, koji bi mogao predstavljati kršenje prava na slike ili prava na intelektualno i industrijsko vlasništvo, ili koji mogu prouzrokovati pravne povrede bilo kojeg opsega, a odgovoran je pojedinac koji ugovori usluge, koji se obvezuje da će imati zakonski pristup sadržajima koji se koriste za pripremu proizvoda ugovora čija će upotreba biti samo privatna. Društvo ne preuzima odgovornost ni za moguće semantičke, gramatičke ili pravopisne pogreške koje je izvođač uveo u pripremi ugovorenog proizvoda, a za njih je odgovoran dobavljač. Dobavljač se obvezuje da neće dijeliti takve pogreške okrivljujjući za takvu radnju The Story Tailors.

Slično tome, The Story Tailors nije odgovoran za moguću štetu koja može nastati upotrebom zastarjele ili neispravne verzije preglednika, prekide u vezi koji nastaju tijekom prijenosa podataka, računalnih virusa, kvarova ili prekida u radu telematskog sustava, blokade uzrokovane nedostacima ili preopterećenjem telefonskih linija, kao i štete koje su uzrokovale treće strane neovlaštenim djelovanjem.

Mrežna stranica The Story Tailors sadrži poveznice na druge mrežne stranice koje mogu biti predmetom interesa korisnika. The Story Tailors ne preuzima nikakvu odgovornost za te poveznice i ne može jamčiti poštivanje odgovarajuće Politike zaštite privatnosti, zbog čega korisnik pristupa sadržaju gore spomenutih mrežnih stranica pod uvjetima korištenja koji su navedeni u njima i isključivo na svoju odgovornost. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost ni za moguće kontakte koje korisnici mogu uspostaviti s mogućim suradnicima putem reklama.

The Story Tailors nije odgovoran ako posjetitelji stranice prekrše bilo kakva primjenjiva pravila prilikom pristupanja mrežnoj stranici www.mymagicstory.com ili korištenja ondje sadržanih podataka.

Nismo odgovorni ni za kakav gubitak, štetu ili troškove (uključujući gubitak dobiti) koji nastaju izravno ili neizravno zbog bilo kakvog propusta ili kašnjenja u izvršavanju bilo koje obveze iz ovih uvjeta, zbog bilo kojeg događaja ili okolnosti izvan našeg razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajkove, industrijske akcije, kvarove napajanja električnom energijom ili opreme, djelovanja Vlade ili slično.

The Story Tailors zadržava pravo prekinuti ili odbiti, prema vlastitu nahođenju i u bilo koje doba, bez prethodne obavijesti, pristup ograničenim sadržajima bilo kojem korisniku u prethodno navedenim okolnostima.POVEZNICE

Poveznice koje se mogu koristiti prema mrežnim stranicama trećih strana imaju specifičnu svrhu, konkretno pružanja korisniku ostalih izvora zanimljivih izvora informacija.

The Story Tailors trudi se redovno pregledavati sadržaj svojih poveznica. Međutim, nemoguće je u svakom trenutku znati konkretan sadržaj predloženih poveznica. Stoga molimo korisnike za suradnju te da nas, ako prilikom pristupa takvog sadržaja, utvrde da su isti u suprotnosti s trenutnim zakonskim propisima, obavijeste putem sljedeće adrese elektroničke pošte: contact@mymagicstory.com.

The Story Tailors koristi se društvenim mrežama za promidžbu svojih događaja, usluga i proizvoda i tako doseže najveći mogući broj primatelja, ne bi li tako dosegao najveći mogući broj primatelja, a društvena mreža sama uspostavlja pravne uvjete.ODGOVORNOST

Ukratko, isključivo su korisnici odgovorni za korištenje usluga, sadržaja, poveznica i hiperteksta na mrežnoj stranici www.mymagicstory.com.POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Osobni podaci koje prikupimo putem različitih obrazaca na mrežnoj stranici podložni su uvjetima iz politike zaštite privatnosti i ovog dokumenta. Ta dva dokumenta nadopunjuju jedan drugoga.

Prikupljene osobne podatke korisnika koristit ćemo u skladu s našom Politikom zaštite privatnosti. Ova politika predstavlja bitan dio tih uvjeta, pa je važno da je pročitate. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnici prihvaćaju i našu Politiku zaštite privatnosti.PREKID

Možemo ukloniti mrežnu stranicu ili prestati s pružanjem usluga dostupnih na njoj u bilo koje doba, prema vlastitom nahođenju i zbog bilo kojeg razloga. Možemo prekinuti dostup mrežnoj stranici u bilo koje doba, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti.PRIDRŽAVANJE

The Story Tailors zadržava pravo na promjene i ažuriranje podataka na svojoj mrežnoj stranici ili u svojoj konfiguraciji, u bilo koje doba i bez prethodne obavijesti. Također zadržava pravo na privremenu obustavu dostupa mrežnoj stranici bez prethodne obavijesti zbog moguće potrebe za održavanjem, popravkom ili unaprjeđenjem. The Story Tailors zadržava pravo uvrstiti ili povući bilo koje informacije s mrežne stranice, u potpunom ili djelomičnom obliku, prema vlastitiom nahođenju. Pregledavanje korisnika podrazumijeva da su svjesni da je došlo do preinaka prethodnih pravnih obavijesti.PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNI SUD

Španjolski zakonski propisi mjerodavni su u svim slučajevima koji se odnose na ove uvjete.
U skladu s člankom 14.1 Uredbe (EU) 524/2013 i u svrhu ostvarenja zajamčenih prava potrošača u slučaju nepravodobne i nepravične odluke, Europska komisija omogućila je platformu za virtualno rješavanja sporova, koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.© “The Story Tailors, S.L.” My Magic Story registrirano i patentirano
Sva prava pridržana.
Posljednje ažuriranje 2. veljače 2021.

Koristimo kolačiće 🍪

Koristimo vlastite kolačiće, kao i one trećih strana, radi poboljšanja naših usluga i prikaza oglasa povezanih s vašim sklonostima na temelju analize vaših navika pretraživanja interneta. Ovdje možete upravljati postavkama i pronaći više informacija:

ODABRANE POSTAVKE Prihvati

Postavke za kolačiće i strategija mrežnog indeksa 🍪

Vaše vam sklonosti na ovoj alatnoj traci omogućavaju prilagodbu suglasnosti za korištenje kolačića ili drugih identifikacijskih tehnologija, kojima se koristimo neposredno mi ili treće strane.

Molimo vas da pročitate opis svake kategorije ili našu Politiku privatnosti i kolačića ako želite više informacija. U bilo koje doba možete pregledati svoj odabir i promijeniti ga.