🚀 Enviament gratuït a partir de 80€

A Tulip Multimedia Projects, S.L., en endavant, My Magic Story, treballem per garantir la privacitat en el tractament de les vostres dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar, de manera transparent, de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres a través del web de "My Magic Story":


Responsable de fitxer

L'interessat que faciliti a My Magic Story les seves dades de caràcter personal a través del nostre web o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Tulip Multimedia Projects, S.L.
CIF B44865111
Domicili social: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
Correu electrònic: contact@mymagicstory.com

 

Delegat de protecció de dades

Així mateix, us informem que disposem d'un delegat de protecció de dades (DPD) que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades.
Les dades de contacte del nostre DPD són: szamora@icab.cat.

 

Finalitat del tractament de dades

A Tulip Multimedia Projects el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagueu proporcionat:
1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la vostra sol·licitud, petició o consulta, i fer-ne un seguiment posterior.
2. Gestionar, si s’escau, la contractació dels serveis i productes sol·licitats per l'usuari, així com la seva facturació i cobrament.
3. Gestionar les cessions, si escau, per a l’efectiva realització del servei contractat en totes les seves fases (des de la petició fins al lliurament).
4. Gestionar l’enviament de butlletins d’informació diaris amb continguts publicitaris dels nostres futurs llibres o productes, descomptes i promocions, entre d'altres.
5. Totes aquestes finalitats es limiten i relacionen amb l'objecte principal que és la venda a distància de publicacions literàries, educatives, infantils i personalitzades o d’altres similars.

 

Durada del tractament de dades

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis prestats seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del servei.
• Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta a aquestes, amb un termini màxim d'1 any o bé en els terminis estadístics i històrics.
• Si no hi terminis concrets, es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'usuari.

 

Legitimació per al tractament de dades

• La base legal per al tractament de dades amb les finalitats anteriors, és l'execució de la prestació del servei corresponent o del contracte de compra de béns.
• Les dades es conservaran sempre que hi hagi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència del servei o contracte, o per consentiment. D'altra banda, les dades romandran en l'entitat d’acord amb la normativa obligatòria genèrica i sectorial i fins que se superin els períodes de prescripció.
• La prestació del consentiment inequívoc (l’enviament del butlletí d’informació implica el consentiment específic).

 

Cessió de les vostres dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:
• Els nostres col·laboradors i proveïdors necessaris per a l’execució del servei sol·licitat.
• Els nostres col·laboradors i socis habituals, motivats per la prestació de serveis que no proporcionem directament, però que recomanem per la seva experiència i professionalitat.
• En relació amb les subcontractacions, ja sigui per a implementar les mesures de seguretat com per a assegurar la disponibilitat i integritat de la informació que custòdia són: Hetzner (Serveis de Hosting), Zendesk i Google Drive (Software), Mailchimp i Marnoria Mitjana (enviament d'emails i comunicacions), Domik Ventures (Seguretat tecnològica), totes aquestes empreses contrastades.
• Entitats que participen a la cadena d'execució del servei, com ara impremtes i empreses de transport, entre d’altres entitats necessàries.
• Entitats necessàries per enviar el butlletí d’informació o contingut que us interessi (si escau).
• Entitats financeres o operadors de cobrament a través dels quals es gestionen els cobraments i pagaments.
• Administracions públiques competents en els casos previstos a la llei i als efectes que s’hi estableixen.

 

Els vostres drets

Qualsevol persona que ens proporcioni les seves dades personals té els drets següents:
• Els clients poden exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o supressió del tractament a l’adreça que s’indica al principi d’aquest document (a l’establiment, per correu electrònic o a l’adreça indicada anteriorment), així com a través del nostre web. També informem els possibles afectats que tenen el dret de sol·licitar la portabilitat de les dades, si s’escau, i el dret a limitar el tractament que se’n fa, quan la finalitat ja no sigui d’aplicació, o a oposar-se a un tractament específic.
• Els sol·licitants, si hi ha dubtes sobre la seva identitat, l’hauran d’acreditar mitjançant una còpia d’un document d’identificació vàlid.
• L’interessat o la persona afectada pel tractament té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
• Per últim, el client o usuari afectat té dret a contactar amb l’Agència de Protecció de Dades o amb una altra autoritat de control competent, que gestioni qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació de la normativa de protecció de dades i on els usuaris puguin informar o defensar els seus interessos si ho consideren oportú. La pàgina web és www.aepd.es.

 

Transferències internacionals

No estan previstes. Les vostres dades no es transmetran fora de la Unió Europea sense el vostre consentiment exprés.

 

Procedència: dades de tercers

Si faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades, en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

La procedència és de la persona interessada i el seus progenitors o tutors legals. Les dades tractades són, principalment, de caràcter identificatiu o bàsic.

 

Actualització de les vostres dades

En el cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades o si detecteu que alguna dada és errònia, us preguem que ens ho comuniqueu per poder esmenar-la, a fi i efecte de mantenir les dades actualitzades.

 

 

© "Tulip Multimedia Projects, S.L."
My Magic Story registrada i patentada. Tots els drets reservats.
Última actualització: 16/05/23

 

Fem servir cookies 🍪

Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb l’única finalitat de millorar els nostres serveis i mostrar-vos publicitat relacionada amb les vostres preferències mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Podeu canviar la configuració aquí:

CONFIGURAR Acceptar

Configuració de cookies i rastrejadors: 🍪

 

El següent panell us permet personalitzar les vostres preferències de consentiment per l’ús de cookies o per a qualsevol altra tecnologia d’identificació, utilitzada per nosaltres directament o per un tercer.

Per obtenir més informació, consulteu la descripció de cada categoria o la nostra Política de privacitat i cookies. Podeu revisar i canviar les vostres eleccions en qualsevol moment.