🚀 Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες πάνω από 80 €

 

Tulip Multimedia Projects, S.L. στο εξής My Magic Story, λαμβάνει το απόρρητό σας σοβαρά κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Έχουμε ενημερώσει την Πολιτική Απορρήτου μας για να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια για τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες που οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας «My Magic Story» μας παρέχουν με τα εξής:

 

Ελεγκτής δεδομένων
Τα ενδιαφερόμενα μέρη που παρέχουν στη My Magic Story τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας ή με άλλα μέσα (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) με το παρόν ενημερώνονται ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους διεξάγεται από την:

Tulip Multimedia Projects, S.L.
CIF B44865111
Καταχωρημένη έδρα γραφείου στην οδό c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona
Email: contact@mymagicstory.com

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Επίσης, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (PDO) ο οποίος διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO μας είναι: email: szamora@icab.cat.

 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων στη Tulip Multimedia Projects διεξάγεται για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα για τον σκοπό που έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα:

1. Επικοινωνία με τον αποστολέα των πληροφοριών, απαντώντας στο αίτημα ή το ερώτημά του, και παρακολούθηση ως συνέχεια.
2. Διαχείριση, όπου είναι απαραίτητο, της σύμβασης των υπηρεσιών και προϊόντων που αιτείται ο ΧΡΗΣΤΗΣ, της τιμολόγησης και της συλλογής.
3. Διαχείριση εκχωρήσεων, όπου είναι απαραίτητο, για την αποτελεσματική απόδοση της υπηρεσίας βάσει σύμβασης σε όλες τις φάσεις της (από το αίτημα έως την παράδοση).
4. Διαχείριση των απεσταλμένων περιοδικά ενημερωτικών δελτίων με διαφημιστικό περιεχόμενο για τα μελλοντικά βιβλία ή προϊόντα μας, εκπτώσεις και προωθήσεις, μεταξύ άλλων.
5. Όλοι οι σκοποί περιορίζονται και σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο, το οποίο είναι η απομακρυσμένη πώληση των προσωποποιημένων παιδικών εκπαιδευτικών λογοτεχνικών εκδόσεων και άλλα σχετικά.

 

Διάρκεια επεξεργασίας δεδομένων
• Τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση των σχέσεων των πελατών και την τιμολόγηση και τη συλλογή που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα αποθηκεύονται για αυτόν τον σκοπό για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία βρίσκεται σε εφαρμογή. Με τη λήξη αυτής της σχέσης, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και έως ότου λήξει κάθε πιθανή ευθύνη που απορρέει από την υπηρεσία.
• Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον χειρισμό ερωτημάτων και αιτημάτων θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την απάντησή τους, με μέγιστο χρονικό διάστημα το ένα έτος ή στατιστικά και ιστορικά χρονικά διαστήματα.
• Με την απουσία συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η σχέση με τον χρήστη.

 

Νομιμοποιήσεις για επεξεργασία δεδομένων
• Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της αντίστοιχης υπηρεσίας ή της σύμβασης για την αγορά αγαθών.
• Τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για τη σχέση, είτε λόγω της εγκυρότητας της υπηρεσίας είτε της σύμβασης είτε της συναίνεσης. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στην οντότητα σύμφωνα με τους γενικούς και τομεακούς υποχρεωτικούς κανονισμούς και έως ότου τα καταστατικά περιορισμών λήξουν.
• Χορήγηση αδιαμφισβήτητης συναίνεσης. (Η παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου συνεπάγεται συγκεκριμένη συναίνεση)

 

Αποκάλυψη των δεδομένων σας
Τα δεδομένα θα επικοινωνούνται στις ακόλουθες οντότητες:
• Στους συνεργάτες και προμηθευτές μας που τα χρειάζονται για την εκτέλεση της αιτούμενης υπηρεσίας.
• Στους τακτικούς συνεργάτες και συνεταίρους μας, παρακινούμενοι από ένα αίτημα για υπηρεσίες που δεν παρέχουμε απευθείας αλλά συνιστούμε λόγω της δικής τους εμπειρίας και επαγγελματισμού, όπου απαιτείται.
• Σε σχέση με την υπεργολαβία, είτε για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας είτε για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών που βρίσκονται υπό την επιμέλειά της είναι οι εταιρείες "Hetzner" (Υπηρεσίες φιλοξενίας), "Zendesk" και "Google Drive" (Λογισμικό), "Mailchimp" και "Marnoria Media" (Αποστολή και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), "Domik Ventures" (Τεχνολογική ασφάλεια), όλες τους αποδεδειγμένες εταιρείες.
• Σε οντότητες που συμμετέχουν στην αλυσίδα εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως είναι οι εκτυπωτές και οι υπηρεσίες μεταφοράς, μεταξύ άλλων απαραίτητων οντοτήτων.
• Σε οντότητες που απαιτούνται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ή του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει (όπου απαιτείται).
• Σε οικονομικές οντότητες ή γραφεία συλλογής μέσω των οποίων πραγματοποιείται η διαχείριση συλλογής και πληρωμών.
• Σε ικανούς δημόσιους διαχειριστές σε περιπτώσεις που παρέχονται για τον Νόμο και για σκοπούς που ορίζονται εφεξής στο παρόν.

 

Τα δικαιώματά σας
Κάθε άτομο που μας παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Οι πελάτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση, διορθώσουν, αντιταχθούν ή διαγράψουν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή αυτού του εγγράφου (στις εγκαταστάσεις, μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω), καθώς μέσω του ιστοτόπου μας. Επίσης ενημερώνουμε εκείνους που πιθανά επηρεάστηκαν ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη φορητότητα δεδομένων, όπου απαιτείται, και το δικαίωμα να περιορίσουν την επεξεργασία όταν ο σκοπός δεν ισχύει πλέον, ή να αντιταχθούν σε μια συγκεκριμένη επεξεργασία.
• Οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους μέσω ενός αντιγράφου ενός έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης αν υπάρχουν αμφιβολίες που αφορούν στην ταυτότητά τους.
• Το ενδιαφερόμενο ή το θιγόμενο μέρος από την επεξεργασία έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του οποιαδήποτε στιγμή.
Τέλος, ο θιγόμενος πελάτης ή ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το Γραφείο προστασίας δεδομένων ή κάποια άλλη ικανή αρχή επίβλεψης η οποία διαχειρίζεται οποιαδήποτε πτυχή σχετίζεται με την εφαρμογή των κανονισμών της προστασίας δεδομένων και όπου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν ή να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο ιστότοπος είναι www.aepd.es.

 

Διεθνείς μεταφορές
Δεν προβλέπεται. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρητή συναίνεσή σας θα είναι απαραίτητη για να συμβεί αυτό.

 

Προέλευση
Δεδομένα τρίτων: Αν παρέχετε δεδομένα σε τρίτους αναλαμβάνετε την ευθύνη να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για όλα εκείνα που ορίζονται στο Άρθρο 14 των Γενικών Κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, παρατηρώντας τις προϋποθέσεις που έχουν καθιερωθεί στο παρόν. Η προέλευση είναι το ενδιαφερόμενο άτομο και οι κηδεμόνες ή οι γονείς αυτού.

Τα δεδομένα προς επεξεργασία είναι γενικού χαρακτήρα σε επίπεδο ταυτοποίησης ή βασικό επίπεδο.

 

Ενημέρωση των δεδομένων σας
Αν τα δεδομένα σας έχουν τροποποιηθεί ή αν παρατηρήσετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι εσφαλμένη, ενημερώστε μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διόρθωση και να διατηρούμε όλες τις πληροφορίες ενημερωμένες.

© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story καταχωρημένο και με πατέντα.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση στις 16 Μάιος 2023.

Χρησιμοποιούμε cookies 🍪

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και τα cookies τρίτων για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε και να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις σας αναλύοντας τις συνήθειες περιήγησης σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αποδοχη

Ρυθμίσεις για cookies και web beacons: 🍪

Οι προτιμήσεις σε αυτό το παράθυρο σάς επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τη συναίνεσή σας σχετικά με τα cookies ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία αναγνώρισης χρησιμοποιείται από εμάς ή τρίτο. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την περιγραφή για κάθε κατηγορία, ή την Πολιτική απορρήτου και Cookies μας. Μπορείτε να εξετάσετε και να αλλάξετε τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή.