🚀 Fri frakt för beställningar över kr 865


Allmänna aspekter

Att inte läsa eller vara omedveten om de allmänna villkoren undantar inte kunder från efterlevnad av dem. www.mymagicstory.com webbplats är endast avsedd för myndiga personer och minderåriga får inte ingå avtal. Vi ber uttryckligen föräldrar och vårdnadshavare att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att minderåriga registrerar sig och gör inköp. Registrering innebär för klientens del att du helt och utan förbehåll godkänner angivna villkor.

Beställningar och specifikationer

Orderbekräftelsen innehåller information om din beställning, pris och detaljerad information om skatter. Det är användarens ansvar att kontakta oss och meddela eventuella fel i beställningen så snart som möjligt. Om detta inte sker kan det medföra felaktig orderhantering. Om fel meddelas efter tidsfristen på 20 timmar från det att användaren slutför köpet kommer detta inte att godkännas av systemet eftersom tryck redan har påbörjats. I sådana fall har företaget ingen skyldighet att återbetala köpet. Tidsfristen för att göra anspråk på en icke levererad beställning är 90 dagar från leverans, eftersom inga uppgifter avseende leveranshistorik sparas efter denna tidsperiod.

Vi strävar efter att visa och beskriva de tryckta färgerna så exakt som möjligt på vår webbplats, men vi kan inte garantera att den levererade produktens färger överensstämmer exakt med dem som visas på din data- eller mobilskärm vid förhandsgranskning.

Leveranstider

För att kunna erbjuda våra tjänster på bästa möjliga sätt gör www.mymagicstory.com allt för att leverera din personliga berättelse så fort som möjligt. De fraktmetoder som finns tillgängliga är ""standard delivery"" och ""priority delivery"". Leveranstiderna beror på till vilket land vi skickar. Se vår sida om frakt och leverans för en lista över länder och ungefärliga leveranstider. Tiden det tar att färdigställa den personliga boken beror till stor del på tredje part som ansvarar för tryck och transport.

Leveransstället för våra produkter visas i beställningen och standardleverans för Spanien (om inte annan metod anges och har överenskommits) är vanlig post. Vi kommer att göra allt vi kan för att hantera alla beställningar inom den tid som anges för varje artikel. Användaren måste undersöka produkten efter leverans och, om produkten levereras av en transportör, underteckna fraktsedeln.

Användaren får inte avvisa beställningen eller en del av beställningen enbart på grund av sen leverans om beställningen består av flera leveranser.

Vi förbehåller oss rätten att skicka din beställning i flera leveranser. Om din beställning är planerad att levereras i olika leveranser utgör varje leverans ett oberoende kontrakt. Om du av misstag inte hämtar beställningen har vi ingen skyldighet att återbetala köpet.

Godkännande av leverans

Användaren måste finnas tillgänglig för att ta emot leverans på det fastställda datumet, eftersom vanliga leveranstjänster endast utför leverans upp till två gånger. Efter dessa försök kommer paketet att ligga kvar hos transportören i sju dagar.

Om användaren inte hämtar paketet inom denna tidsperiod kommer det att returneras till oss och användaren ansvarar då för kostnaden. Om leverans avvisas eller returneras på grund av en felaktig adress står användaren för kostnaderna. Om beställningen inte hämtas eller godkänns inom denna tidsperiod kommer den att annulleras, vilket innebär att rätten till återbetalning av motsvarande belopp går förlorad, eftersom böckerna har gjorts på beställning och är anpassade efter beställaren.

Transport

När du beställer en tjänst eller produkt samtycker du till att dina personuppgifter tillhandahålls det transportföretag som www.mymagicstory.com samarbetar med.

Risken för förlust och/eller skada vid transport av den avtalade varan överför ansvaret till transportföretaget.

När varan mottas måste alla defekter eller brister avseende varans skick, förpackning, antal förpackningar eller annan information som kan vara ett tecken på avvikelser i transporten meddelas så snart som möjligt; antingen på fraktsedeln som transportören undertecknar eller vid den tidpunkt det upptäcks.

Betalning

Alla priser är inklusive moms. Moms beräknas på det slutliga värdet av din beställning, i euro och med den procentsats som gäller vid tidpunkten för beställningen (för närvarande 4 % i Spanien).

Betalning sker via vår leverantörs betalningsplattform (för närvarande betalkort/kreditkort eller Paypal) när en beställning görs av dig och godkänns av oss. Full betalning erläggs och kontraktet träder i kraft. Den plattform som hanterar betalningar via kredit- eller bankkort (Visa, Mastercard eller American Express) är Adyen BV.

Användare samtycker till att förse oss med korrekta uppgifter för att kunna leverera beställningen och att den valda betalningsmetoden är deras egendom, samt att det finns tillräckligt med medel eller kredit för att täcka den totala kostnaden för beställningen. Betalning för alla produkter sker via en extern betaltjänstleverantör.

Användare måste ange sina betalningsuppgifter till leverantören och kan även behöva acceptera ytterligare villkor i samband med användningen av den tjänsten. Vi accepterar inte, och utesluter härmed i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av nämnda – externa – betaltjänstleverantör.


Retur- och avbeställningsregler

Vi påminner dig om att produkterna som erbjuds i vår butik är tillverkade enligt användarspecifikationer och tydligt anpassade till användaren. Ångerrätten är inte tillämplig på avtal som gäller leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel.

Användare har endast rätt att avbeställa en order under följande omständigheter:
 
1 - Om vi inte har kunnat leverera beställningen av skäl som kan hänföras till www.mymagicstory.com.
2 - Om varorna är defekta: så snart defekten har upptäckts (produkten måste undersökas så snart som möjligt efter leverans). Om en order avbeställs under villkor 1 eller 2 kommer vi att ansvara för alla kostnader (inbegripet leverans- och återleveransavgifter, om tillämpligt, för den aktuella beställningen).

Meddelanden om avbeställningar ska skickas med e-post till contact@mymagicstory.com.

 

Garantier

Om en vara är defekt måste säljaren, beroende på vad som är tillämpligt, reparera produkten, byta ut den, sänka priset eller säga upp avtalet. Dessa åtgärder medför ingen kostnad för konsumenter och användare. Säljaren är ansvarig för fel som visar sig inom två år efter leverans av varan.

Plattform för tvistlösning, artikel 14 i förordning (EU) 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Information om frivilligt deltagande i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentförlikningsnämnd.

© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story registrerat och patenterat.
Alla rättigheter förbehållna.
Senast uppdaterad den 23 Maj 2023.

 

 

Vi använder kakor 🍪

Vi använder egna kakor och kakor från tredje part för att förbättra våra tjänster och för att visa dig reklam som anpassas till dina intressen i enlighet med dina surfvanor. Du kan ändra inställningar och hitta mer information här:

INSTÄLLNINGAR Godkänn

Inställningar för kakor och webbfyrar: 🍪

I den här panelen kan du ställa in dina preferenser för godkännande av kakor och annan identifikationsteknik som används direkt av oss eller tredje part.

Du hittar mer information i beskrivningen av kategorierna och i vårt meddelande integritetsskyddspolicy & kakor. Du kan granska och ändra dina val när som helst.