🚀 Doprava zdarma u objednávek nad 80 €

Obecné aspekty

Neznalost nebo ignorování všeobecných podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti je dodržovat. Webové stránky společnosti „www.mymagicstory.com“ jsou určeny výhradně dospělým osobám a uzavírání smluv s nezletilými osobami není povoleno. Výslovně žádáme rodiče nebo zákonné zástupce, aby přijali vhodná opatření, která zabrání nezletilým osobám zaregistrovat se a provádět nákupy. Registrace znamená, ze strany zákazníka, že plně a bezvýhradně přijímá uvedené podmínky.Objednávky a specifikace

Potvrzení objednávky bude obsahovat podrobnosti o vaší objednávce a podrobné údaje o ceně a daních. Je odpovědností uživatele kontaktovat nás co nejdříve a oznámit případné chyby v objednávce. Pokud tak neučiní, může to mít za následek chybné zpracování objednávky. Oznámení o chybách po uplynutí 20 hodin od okamžiku provedení nákupu nebude systémem přijato, jelikož už byl zahájen proces tisku. V takových případech nemá společnost povinnost vrátit peníze za zakoupené zboží. Maximální lhůta pro reklamaci nedoručené objednávky je 90 dní od odeslání zásilky, protože po uplynutí této lhůty nejsou uchovávány žádné údaje o historii zásilky.

Snažíme se co nejpřesněji ukázat a popsat vytištěné barvy produktů, které jsou zobrazeny na našich webových stránkách, ale nemůžeme zaručit, že barvy dodaného produktu budou přesně odpovídat barvám, které jsou zobrazeny na monitoru vašeho počítače nebo obrazovce mobilního telefonu v době náhledu.Dodací lhůty

Klademe si za cíl poskytnout vám co nejlepší služby, a proto se www.mymagicstory.com snaží doručit vaši osobní knihu co nejrychleji. Nabízíme standardní a expresní možnosti přepravy. Dodací lhůty pro naše produkty závisí na cílové zemi. Na naší stránce Doprava a doručení můžete zkontrolovat předpokládané termíny dodání podle způsobu dopravy a země doručení. Čas potřebný k přípravě personalizované knihy do značné míry závisí na vytíženosti třetích stran odpovědných za tisk a přepravu.

Místo dodání našich produktů bude uvedeno v objednávce a standardním způsobem doručení je běžná pošta (pokud není specifikována a dohodnuta jiná metoda). Děláme vše pro to, abychom zpracovali každou objednávku ve stanoveném čase pro každou položku. Uživatel musí produkt po dodání zkontrolovat a pokud byl dodán přepravcem, musí podepsat potvrzení o přijetí zásilky.

Uživatel nesmí odmítnout objednávku nebo její část pouze na základě opožděného doručení, sestává-li objednávka z několika zásilek.

Vyhrazujeme si právo odeslat objednávku v několika zásilkách. V případě, že bylo vaše dodání naplánováno na doručení v několika zásilkách, bude každá dodávka představovat samostatnou smlouvu. Pokud nějakým nedopatřením objednávku nevyzvednete, nemáme žádnou povinnost vrátit hodnotu nakoupeného zboží.Převzetí zásilky

Uživatel musí být k dispozici pro převzetí zásilky ve stanovený den, protože standardní kurýrní služba se pokusí doručit zásilku pouze dvakrát. Po těchto pokusech zůstane balíček u kurýrní společnosti po dobu 7 dnů.

Pokud po uplynutí této doby balíček nebyl vyzvednut, bude nám vrácen zpět, přičemž uživatel bude odpovědný za náklady. Pokud je doručení odmítnuto nebo vráceno z důvodu nesprávné adresy, náklady ponese uživatel. Není-li v tomto období provedena reklamace, objednávka bude zrušena, čímž zaniká nárok na vrácení odpovídající částky, neboť knihy byly vyrobeny na zakázku a jsou zjevně personalizované.Doprava

Uzavřením smlouvy o jakékoli službě nebo produktu projevujete souhlas s poskytnutím osobních údajů přepravní společnosti, se kterou „www.mymagicstory.com“ trvale spolupracuje.

Riziko ztráty a/nebo poškození zboží během přepravy přechází na přepravní společnost, která ponese plnou odpovědnost.

Pokud je při převzetí zboží zjištěn jakýkoli nedostatek nebo pochybení týkající se stavu zboží, balení, počtu balíků nebo jsou k dispozici jakékoli další informace, které by mohly naznačovat odchylky v zásilce, musí být tato skutečnost nahlášena co nejdříve a zaznamenána v dodacím listu, který dopravce podepíše, nebo nahlášena neprodleně po zjištění jakýchkoli vad a nedostatků.Platba

Všechny ceny zahrnují DPH. DPH se vypočítá na základě konečné hodnoty vaší objednávky v českých korunách, použije se procentní podíl platný v době objednávky.

Platba se provádí prostřednictvím platební platformy našeho poskytovatele (aktuálně debetní/kreditní karta nebo PayPal) v okamžiku zadání objednávky a pokud je námi schválena. V té době proběhne úplná platba a smlouva vstoupí v platnost. Platforma, která spravuje platby prostřednictvím kreditní nebo debetní karty (Visa, Mastercard nebo American Express) je Adyen BV.

Uživatelé souhlasí s tím, že všechny údaje, které nám poskytli za účelem doručení objednávky, jsou správné, a že jsou autorizováni provést platbu pomocí zvolené platební metody a mají k dispozici dostatek finančních prostředků nebo úvěrových možností k pokrytí celkových nákladů na objednávku. Platba za všechny produkty se provádí prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb.

Uživatelé musí poskytnout své platební údaje uvedenému poskytovateli a možná budou muset přijmout další podmínky týkající se používání dané služby. Nemůžeme přijmout, a tímto v plném rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme, jakoukoli odpovědnost vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním uvedeného externího poskytovatele platebních služeb.Zásady vracení zboží a storno podmínky

Připomínáme, že produkty nabízené v našem obchodě jsou vyrobeny podle specifikací uživatele a jsou zjevně personalizované. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy, které se týkají dodání zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo které je zjevně personalizované.

Uživatelé mají právo zrušit objednávku pouze za následujících okolností:

1- Pokud jsme nebyli schopni doručit objednávku z důvodů, které lze přičíst www.mymagicstory.com.
2- V případě vadných výrobků, jakmile je závada zjištěna (s přihlédnutím k tomu, že produkt musí být zkontrolován co nejdříve po dodání). Pokud je objednávka zrušena za podmínek 1 nebo 2, poneseme odpovědnost za všechny náklady (včetně případných poplatků za počáteční dodání a opětovné doručení příslušné objednávky).

Oznámení s přáním zrušit objednávku by měla být zaslána e-mailem na adresu: contact@mymagicstory.com.

 

Záruky

Pokud je výrobek vadný, musí prodejce podle potřeby přistoupit k jeho opravě, výměně, snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Tato opatření budou pro spotřebitele a uživatele bezplatná. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví do dvou let od dodání.

Platforma pro řešení spotřebitelských sporů online zřízená podle článku 14 nařízení (EU) č. 524/2013: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR) na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace týkající se dobrovolné účasti na řízení o urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

© „Tulip Multimedia Projects, S.L.“ My Magic Story je patentovaná ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 23. května 2023.


Používáme soubory cookie 🍪

Používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran k vylepšení našich služeb a zobrazování reklam souvisejících s vašimi preferencemi na základě analýzy vašich zvyklostí při prohlížení. Nastavení můžete změnit zde:

NASTAVIT PREFERENCE Přijmout

Nastavení souborů cookie a webových signálů 🍪

V tomto panelu můžete přizpůsobit preference týkající se vašeho souhlasu se soubory cookie nebo s jakoukoli jinou identifikační technologií používanou přímo námi nebo třetí stranou.

Chcete-li získat více informací, přečtěte si prosím popis každé kategorie nebo naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies. Svou volbu můžete kdykoli zkontrolovat a změnit.