🚀 Fri frakt för beställningar över kr 865Tulip Multimedia Projects, S.L., nedan My Magic Story, tar din integritet på allvar vid behandling av dina personuppgifter. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att informera dig på ett öppet sätt om hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter som tillhandahålls av personer som kontaktar oss via vår webbplats My Magic Story.

Registeransvarig
Berörda parter som tillhandahåller My Magic Story sina personuppgifter via vår webbplats eller på annat sätt (t.ex. sociala nätverk) informeras härmed om att behandlingen av deras uppgifter utförs av:

Tulip Multimedia Projects, S.L.
Spanskt skatteregistreringsnummer B44865111
Verksamhetsadress c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
E-post: contact@mymagicstory.com

Dataskyddsansvarig
Vi informerar dig härmed även om att vi har ett dataskyddsombud som säkerställer överensstämmelse med lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Du kan kontakta dataskyddsombudet på e-post: szamora@icab.cat.

Syftet med databehandlingen
Databehandling hos Tulip Multimedia Projects utförs för följande ändamål, beroende på anledningen till att uppgifterna tillhandahölls:

1. Kontakta uppgifternas avsändare och svara på deras begäran eller fråga, samt uppföljning.
2. I förekommande fall hantera avtal gällande tjänster och produkter som användaren har begärt, fakturering och indrivning.
3. I förekommande fall hantera uppdrag för att säkerställa effektivt utförande av den avtalade tjänsten i alla steg (från begäran till leverans).
4. Hantera regelbundet utskick av nyhetsbrev med reklaminnehåll för framtida böcker eller produkter, rabatter och erbjudanden, med mera.
5. Alla syften är begränsade och relaterade till huvudsyftet, som är distansförsäljning av personliga litterära och pedagogiska publikationer för barn, samt andra relaterade sådana.

Databehandlingens varaktighet
• Uppgifter som krävs för hantering av kundrelationer, fakturering och indrivning i samband med tjänsterna kommer att lagras i detta syfte så länge som tjänsten gäller. När relationen är avslutad lagras uppgifterna för så lång tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning och till dess att eventuellt ansvar som följer av tjänsten upphör.
• Uppgifter som används vid hantering av frågor och förfrågningar lagras så länge som krävs för att svara på dem och högst i ett år eller enligt statistiska och historiska perioder.
• Om ingen specifik tidsperiod anges lagras uppgifterna så länge som relationen med användaren kvarstår.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
• Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter för ovanstående ändamål är utförandet av motsvarande tjänst, eller avtal för inköp av varor.
• Uppgifterna kommer att lagras så länge det finns ett ömsesidigt intresse av att göra detta, antingen på grund av tjänstens giltighet, eller på grund av avtal eller samtycke. Uppgifterna kommer att förbli hos enheten enligt allmänna och branschmässiga obligatoriska regler och till dess att preskriptionstider upphör.
• Beviljande av entydigt samtycke. (Leverans av nyhetsbrevet innebär särskilt samtycke)

Utlämnande av dina uppgifter
Uppgifter kommer att lämnas till följande enheter:
• Våra medarbetare och leverantörer i enlighet med vad som krävs för att kunna utföra den begärda tjänsten.
• Medarbetare och partners som vi normalt sett samarbetar med, motiverat av en begäran om tjänster som vi inte tillhandahåller direkt utan rekommenderar på grund av deras erfarenhet och professionalism, om tillämpligt.
• När det gäller underleverantörer, vare sig det gäller att genomföra säkerhetsåtgärder eller att säkerställa tillgängligheten och integriteten hos den information som de har i sin vård är "Hetzner" (webbhotellstjänster), "Zendesk" och "Google Drive" (programvara), "Mailchimp" och "Marnoria Media" (e-postutskick och kommunikation), "Domik Ventures" (teknisk säkerhet), alla dessa företag är beprövade företag.
• Enheter som medverkar i tjänstekedjan, såsom tryckerier och transportföretag, bland andra nödvändiga enheter.
• Enheter som krävs för att skicka nyhetsbrevet eller innehåll som du kan vara intresserad av (om tillämpligt).
• Finansiella enheter eller inkassobyråer genom vilka indrivande och betalning hanteras.
• Behöriga offentliga myndigheter i fall som föreskrivs enligt lag och för de ändamål som anges däri.

Dina rättigheter
Personer som förser oss med sina personuppgifter har följande rättigheter:
• Kunder kan utöva rätten till åtkomst, rättelse, opposition eller radering, till den adress som anges i början av detta dokument (inlämnas vid kontoret, via e-post eller till den adress som anges ovan) eller via vår webbplats. Vi informerar även andra parter som eventuellt berörs att de har rätt att begära dataportabilitet där så är lämpligt samt rätten att begränsa behandlingen när syftet inte längre föreligger, eller att motsätta sig en specifik behandling.
• Sökanden måste bevisa sin identitet med en kopia av en giltig identitetshandling om tvivel föreligger gällande detta.
• Berörda parter eller personer som påverkas av behandlingen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.
• Slutligen har kunder eller användare som påverkas rätt att kontakta Dataskyddsbyrån eller någon annan behörig tillsynsmyndighet som hanterar aspekter kopplade till tillämpningen av dataskyddsbestämmelser dit användare kan rapportera eller som de kan kontakta för att försvara sina intressen om så är lämpligt. Webbplatsen är www.aepd.es.

Internationella överföringar
Ej planerad. Dina uppgifter kommer inte att överföras utanför den Europeiska unionen. Ditt uttryckliga samtycke krävs för att detta ska kunna ske.

Ursprung:
Tredjepartsinformation: Om du tillhandahåller information om tredje part tar du ansvar för att i förväg informera dem om allt som anges i artikel 14 i den allmänna dataskyddsförordningen, samt att iaktta de villkor som återfinns däri. Ursprunget är berörda parter samt deras vårdnadshavare eller föräldrar.

De uppgifter som behandlas är av en allmän natur på en identifierande eller grundläggande nivå.

Uppdatering av dina uppgifter
Om dina uppgifter har ändrats eller om du märker att någon uppgift är felaktig, vänligen meddela oss så att vi kan korrigera uppgifterna och hålla dem uppdaterade.

© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story registrerat och patenterat.
Alla rättigheter förbehållna.
Senast uppdaterad den 16 maj 2023.

 

 

 

 

Vi använder kakor 🍪

Vi använder egna kakor och kakor från tredje part för att förbättra våra tjänster och för att visa dig reklam som anpassas till dina intressen i enlighet med dina surfvanor. Du kan ändra inställningar och hitta mer information här:

INSTÄLLNINGAR Godkänn

Inställningar för kakor och webbfyrar: 🍪

I den här panelen kan du ställa in dina preferenser för godkännande av kakor och annan identifikationsteknik som används direkt av oss eller tredje part.

Du hittar mer information i beskrivningen av kategorierna och i vårt meddelande integritetsskyddspolicy & kakor. Du kan granska och ändra dina val när som helst.