🚀 Zdarma poštovné na objednávky nad 80 €

Všeobecné aspekty

Ignorovanie, alebo neuvedomovanie si Všeobecných podmienok neoslobodzuje zákazníka od povinnosti dodržiavania pravidiel. Webová stránka The Story Tailors je exluzívne zacielená na dospelé osoby a používanie maloletými je zakázané. Vyslovene žiadame rodičov a poručníkov detí, aby im zabránili v používaní stránky, nákupoch a zaregistrovaní sa u nás. Zaregistrovanie sa u nás zo strany klienta plne a vyslovene vyžaduje súhlas s podmienkami.Objednávky a špecifikácie

Potvrdenie objednávky bude obsahovať detajly objednávky, cenu a dane. Zákazník má povinnosť nás ihneď nakontaktovať, ak zbadá nejakú chybu. Ak to neurobí, výsledkom môže byť chybná objednávka.
Oznamy o chybnej objednávke po uplynutí 20 hodín po objednaní nebudú akceptované v systéme a po tom čase už je objednávka v tlačiarni. V takom prípade naša firma nie je zodpovedná za vrátenie peňazí.
Maximálne obdobie na reklamovanie nedoručenej objednávky je 90 dní od zaslania objednávky, keďže nedržíme žiadne údaje o doručení dlhšie ako 90 dní.
Usilujeme sa čo najpresnejšie znázorniť a opísať farby výrobkov na našej webovej stránke, ale nemôžeme garantovať farbu doručeného výrobku, že bude presne taká istá, ako na obrazovke vášho počítača, alebo mobilného telefónu v čase prehľadu.Doba doručenia

Aby sme zabezpečili čo najkvalitnejší servis, www.mymagicstory.com sa bude usilovať vám doručiť váš personalizovaný príbeh v čo najkratšom čase. Dostupné doručovacie metódy sú štandardná a prioritná.
Potrebný čas na pripravenie objednávky zavisí aj od dostupnosti tretích strán zodpovedných za vytlačenie a doručenie zásielky.

Miesto doručenia výrobkov bude zobrazené v objednávke a štandardná doručovacia metóda pre Španielsko (ak nebola určená iná metóda) bude bežná pošta. Urobíme všetko pre to, aby sme vám doručili zásielku v určenom čase. Zákazník musí po doručení ihneď zasielku skontrolovať a ak bola doručená kuriérom, musí podpísať preberací doklad.

Zákazník nemôže odmietnuť zásielku, alebo časť zásielky, iba z dôvodu oneskoreného doručenia, ak zásielka obsahuje viac súčastí. Rezervujeme si právo vám zaslať objednávku v niekoľkých balíkoch. Ak vaša objednávka bola naplánovaná na doručenie v niekoľkých balíkoch, každý balík bude separovaná zásielka s nezávislým kontraktom. Ak si omylom nevyzdvihnete objednávku, nie sme zodpovední vám vrátiť hodnotu nákupu.Prijatie zásielky

Zákazník musí byť schopný prijať objednávku v dohodnutom termíne, keďže bežný kuriér sa pokúsi doručiť objednávku iba 2 razy. Po týchto dvoch pokusoch zostane zásielka u kuriéra ešte 7 dní.
Ak si zákazník v danom čase zásielku nevyzdvihne, vráti sa k nám ako nedoručená a za náklady je zodpovedný zákazník. Ak je zásielka odmietnutá alebo nedoručená kvôli zle uvedenej adrese, zásielka je doručená späť k nám a zákazník je zodpovedný za poštovné náklady. Ak zásielka nebude v danom termíne vyzdvihnutá, objednávka bude zrušená a zákazník nemá právo na vrátenie peňazí, keďže knihy sú tlačené na mieru a sú jasne personalizované.Transport

Ak nás kontaktujete kvôli službám alebo produktom, súhlasíte s transferom svojich osobných údajov doručovacej službe, s ktorou The Story Tailors stále spolupracuje.

Riziko straty alebo zničenia zásielky počas transportu zmluvnou doručovacou službou má na starosti doručovacia služba.

Po obdržaní zásielky, treba ihneď ohlásiť akékoľvek anomálie, nedostatky a nehody ohľadom štatútu zásielky, balenia, počtu balíkov, alebo akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa anomálie v doručení a to tak, že to zaznačíte na doručovacom lístku alebo priamo u doručovacej služby.Platba

Všetky ceny už obsahujú zarátané DPH. DPH sa vyráta na základe ceny objednávky, v euro a podľa percenta DPH sadzieb (momentálne v Španielsku je to 4%).

Platba sa spracuje cez platformy našeho poskytovateľa platobných služieb (momentálne cez debetné a kreditné karty alebo PayPal) v čase vašej objednávky, ktorú schválime. V tom čase sa objednávka zaplatí v plnej sume a vznikne kontrakt. Platforma spravujúca platby cez debetné a kreditné karty (Visa, Mastercard alebo American Express) je Adyen BV.

Zákazníci súhlasia s tým, že všetky údaje, ktoré nám poskytli na vykonanie objednávky sú správne a že vybraná platobná metóda je ich vlastníctvo a že majú na účte dostatočné množstvo financií na pokrytie celej objednávky. Platby za všetky produkty sa konajú cez externú finančnú inštitúciu.

Používatelia musia zadať svoje platobné údaje uvedenému poskytovateľovi finančných služieb a možno budú musieť súhlasiť s ďalšími podmienkami súviasiacimi s danou platobnou službou. Nemôžeme teda prijať, a tu vylúčenú do plnej miery povolujúcu platným právom, akúkoľvek zodpovednosť vzniknutú zo vzťahu s uvedenou externou platobnou inštitúciou.Podmienky pre vrátenie a zrušenie objednávky

Upozorňujeme vás, že produkty ponúkané v našom internetovom obchode sa vytvárajú podľa špecifikácie zákazníka a teda sú personalizované. Právo na zručenie sa nebude týkať vzťahov, ktoré sa týkajú dodania tovaru vytvoreného podľa špecifikácie zákazníka a teda sú personalizované.

Zákazník má právo zrušiť objednávku iba v nasledovných prípadoch:
1- Ak nie sme schopí doručiť objednávku z dôvodov zapríčinených The Story Tailors.
2- V prípade defektného výrobku, ak je ihneď ohlásený (berúc do úvahy, že výrobok bol skontrolovaný ihneď po doručení).

Ak je objednávka zrušená podľa bodov 1 a 2, sme zodpovední za celé náklady (vrátane poštovného a dodatočného poštovného).

Oznam o zrušení objednávky treba poslať emailom na adresu: contact@mymagicstory.com. Ak je výrobok defektný, predajca musí výrobok opraviť alebo nahradiť, znížiť cenu, alebo ukončiť vzťah. Tieto opatrenia nebudú zákazníka stáť nič. Predajca je zodpovedný za chyby, ktoré sa vyskytnú do dvoch rokov po doručení.

Platforma pre online riešenie zákazníckych sťažností, Článok 14 Smernice (EU) 524/2013: Európska Komisia poskytuje platformu pre online riešenie sťažností (ODR) na nasledovnej internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie ohľadom dobrovoľnej účasti na procese riešení sťažností pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

© "The Story Tailors, S.L." My Magic Story, registrované a patentované.
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia 2. február 2021

Používame cookies 🍪

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky a ukázali vám reklamu podľa vašich preferencií analyzovaním vaších vyhľadávacích zvykov. Tu si môžete zmeniť nastavenie a tiež získať viac informácií:

ZADAJTE PREFERENCIE Súhlasím

Nastavenie cookies a webových sledovačov 🍪

Možnosti v tomto paneli vám umožnia nastaviť si súhlas s používaním cookies alebo iných identifikačných technológií, ktoré používame my priamo alebo tretie strany.

Viac informácií získate, ak si prečítate popis v každej kategórii, alebo v Podmienkach ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenie si môžete pozrieť a zmeniť kedykoľvek.