🚀 Zdarma poštovné na objednávky nad 50 €

The Story Tailors, S.L. ďalej The Story Tailors, berú vaše súkromie vážne, keď spracuvávajú vaše súkromné údaje. Aktualizovali sme pravidlá o ochrane osobných údajov, aby sme vás transparentným spôsobom informovali o spôsobe, akým zbierame, používame a skladujeme vaše osobné údaje, keď nás nakontaktujete cez našu webovú stránku My Magic Story.Správca dát

Zainteresované stránky, ktoré poskytujú The Story Tailors svoje osobné údaje cez ich webovú stránku alebo iné zdroje (napr. sociálne siete) tu informujeme, že spracovanie ich údajov zabezpečuje:

The Story Tailors, S.L. CIF B-66606617
Registrovaná adresa: Calle Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona, Španielsko
Telefón: (+34) 669005618 
Email: contact@mymagicstory.comSprávca ochrany údajov

Ďalej informujeme používateľov, že máme správcu ochrany údajov (SOÚ), ktorý dohliada na dodržiavanie smerníc o ochrane údajov. Kontakt na správcu ochrany údajov je: szamora@icab.cat.Cieľ spracovania údajov

Spracovanie údajov The Story Tailors sa vykonáva z nasledovných dôvodov a podľa príčiny, pre ktorú nám boli poskytnuté:

1. Nakontaktovať odosielateľa informácií, odpoveď na ich dotazy, otázky a nasledovné nakontaktovanie.
2. Podľa potreby spracovanie údajov o službách, výrobkoch požadovaných používateľom, účtovanie a zber dát.
3. Spracovanie úloh podľa potreby pre efektívnejší výkon požadovaných služieb vo všetkých ich fázach (od vyžiadania až po doručenie).
4. Správa pravidelne zasielaných emailových infoletákov s reklamným obsahom o naších budúcich knihách a výrobkoch, zľavách a akciách, okrem iného.
5.Všetky dôvody sú limitované a týkajú sa hlavného predmetu, ktorým je diaľkový predaj detských personalizovaných, vzdelávacích kníh a podobných produktov.Trvanie spracovania údajov

• Údaje potrebné na spravovanie vzťahov so zákazníkom, účtovanie a zber dát týkajúci sa služieb sa bude skladovať na tento účel tak dlho, kým sa služba poskytuje. Akonáhle sa poskytovanie služby skončí, údaje sa budú zachovávať po dobu nutnú podľa platnej legislatívy a pokým nevyprší doba možnej legislatívnej zodpovednosti vyplývajúcej z poskytnutia službieb.
• Údaje nutné pre spracovanie dotazov a otázok sa budú uchovávať tak dlho, kým je nutné na ne odpovedať, maximálne však po dobu 1 roka kvôli štatistickým a historickým údajom.
• Ak chýba špecifické obdobie, tak po dobu nutnú na udržanie vzťahov so zákazníkom.Právne dôvody na spracovanie údajov

• Právny dôvod na spracovanie údajov podľa horeuvedených cieľov je výkon korešpondenčných služieb a kontaktovanie klienta kvôli predaju tovaru.
• Údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je záujem o ich udržanie buď kvôli službám, kontaktu alebo súhlasu. Údaje zostanú zaznamenané v súlade so všeobecnými a sektoriálnymi smernicami až kým nevyprší štatút.
• Garantovanie nesporného súhlasu. (Doručovanie infoletáku vyžaduje špecifický súhlas.)Poskytovanie vašich osobných údajov

Dáta sa budú zdielať nasledovným entitám:
• Naši spolupracovníci a dodávatelia, ktorí sú potrební na vykonanie služby.
• Naši spolupracovníci a partneri, motivovaní žiadosťou o poskytnutie služby, ktorú neposkytujeme priamo, ale odporúčame ju kvôli skúsenostiam a profesionalite.
• Entity, ktoré participujú v reťazci poskytovania služby ako sú tlačiarne, dodávacia služba a pod.
• Entity potrebné na zasielanie infoletákov a obsahu podľa vaších preferencií.
• Finančné entity alebo finančné inštitúcie, ktoré používame na spracovanie platieb.
• Kompetentná verejná administratíva v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.Vaše práva

Ktokoľvek nám poskytne svoje osobné údaje, má nasledovné práva:
• Zákazníci majú právo na prístup, rektifikáciu, nesúhlas a zmazanie dát použitím adresy, ktorá je uvedená v úvode tohto dokumentu (v kancelárii, emailom alebo na adrese uvedenej hore) a tiež cez webovú stránku. Tiež vás informujeme, že máte právo požadovať portabilitu údajov, keď je to možné a právo na obmedzenie spracovania dát, ktoré už nie sú relevantné, alebo odporovať špecifickému spracovaniu dát.
• Žiadatelia musia preukázať svoju totožnosť poskytnutím kópie platných osobných dokladov, ak sú pochybnosti o ich identite.
• Zainteresované skupiny alebo osoby, ktorých sa to týka, majú právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas.
• V neposlednom rade má klient, ktorého sa to týka, právo nakontaktovať Agentúru na ochranu osobných údajov, alebo iný kompetentný úrad zodpovedný za spracovanie akéhokoľvek aspektu žiadosti o ochranu údajov a kde používateľ môže nahlásiť alebo obrániť svoje záujmy, ak je to vhodné. Webová adresa: www.agpd.es.Medzinárodný transfer dát

Vaše údaje sa nebudú transferovať mimo Európsku úniu. Na to by bol potrebný váš súhlas.

Pôvod:
Údaje tretích strán: Ak poskytnete údaje o tretích stranách, prijímate zodpovednosť informovať ich v predstihu o všetkých aspektoch zaznačených v Odstavci 14 Smernice o všeobecnej ochrane osobných údajov, dodržiavajúc všetky podmienky v nej obsiahnuté. Pôvod je zainteresovaná osoba a jej rodičia, alebo zodpovedná osoba.

Spracované údaje sú všeobecného charakteru na identifikačnej alebo základnej úrovni.Aktualizovanie vaších údajov
Ak sa vaše údaje zmenili, alebo ak si všimnete nesprávne údaje, napíšte nám prosím, aby sme mohli chyby opraviť a údaje aktualizovať.

© "The Story Tailors, S.L." My Magic Story, registrované a patentované.
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia 2. február 2021Používame cookies 🍪

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky a ukázali vám reklamu podľa vašich preferencií analyzovaním vaších vyhľadávacích zvykov. Tu si môžete zmeniť nastavenie a tiež získať viac informácií:

ZADAJTE PREFERENCIE Súhlasím

Nastavenie cookies a webových sledovačov 🍪

Možnosti v tomto paneli vám umožnia nastaviť si súhlas s používaním cookies alebo iných identifikačných technológií, ktoré používame my priamo alebo tretie strany.

Viac informácií získate, ak si prečítate popis v každej kategórii, alebo v Podmienkach ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenie si môžete pozrieť a zmeniť kedykoľvek.