🚀 Gratis verzending vanaf 80 €

Privacybeleid

Tulip Multimedia Projects S.L, hierna My Magic Story, vinden je privacy tijdens het verwerken van je persoonlijke gegevens belangrijk. We hebben ons privacybeleid geüpdatet om je op een transparante manier te informeren over hoe wij de persoonlijke gegevens die mensen aan ons verstrekken — wanneer ze contact met ons opnemen via onze website "My Magic Story" — verzamelen, verwerken en opslaan.

 

Gegevensverwerker 

Belanghebbenden die persoonlijke gegevens verstrekken aan My Magic Story, via onze website of op een andere manier (zoals social media), worden hierbij geïnformeerd dat het verwerken van hun gegevens wordt uitgevoerd door:

Tulip Multimedia Projects, S.L
CIF B44865111
Met geregistreerd kantooradres in c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona. 
Email: contact@mymagicstory.com 

 

Functionaris voor gegevensbescherming 

Hierbij informeren we je dat wij een functionaris voor gegevensbescherming (FG) hebben die zorgt voor de toepassing en naleving van de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming. Contact opnemen met onze FG kan via: szamora@icab.cat

 

 

Doelen gegevensverwerking

De gegevensverwerking bij Tulip Multimedia Projects vindt plaats voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de reden waarvoor de gegevens werden verstrekt:

 

1. Contact opnemen met de persoon die de informatie heeft verstuurd, om hun verzoek te beantwoorden en op te volgen.
2. Om - waar nodig - het contracteren van diensten en producten die de GEBRUIKER heeft aangevraagd te beheren, en voor facturatie en incasso.
3. Om - waar nodig - opdrachten te beheren, voor het effectief uitvoeren van de gecontracteerde service in alle fasen (van aanvraag tot levering).
4. Voor het beheer en de verzending van periodieke marketingnieuwsbrieven met info over onze nieuwe boeken, kortingen en aanbiedingen en meer.
5. Alle doeleinden beperken zich tot het belangrijkste doel, namelijk de verkoop op afstand van gepersonaliseerde, educatieve lectuur voor kinderen en andere gerelateerde artikelen.

 


Duur van gegevensverwerking

Gegevens die nodig zijn voor het beheer van klantrelaties en de facturering en incasso van diensten worden voor dit doel bewaard zolang de service van kracht is. Zodra deze relatie voorbij is, worden de gegevens bewaard voor de periode die wet- en regelgeving vereist en totdat eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de service vervallen.
Gegevens die worden gebruikt bij het behandelen van vragen en verzoeken, worden bewaard zolang als nodig is om erop te reageren, met een maximum van één jaar of statistische en historische perioden.
Bij ontbreken van specifieke tijdsperioden, zolang de relatie met de gebruiker blijft bestaan.

 

 

Juridische gronden voor gegevensverwerking

De wettelijke basis op grond waarvan je gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die hierboven staan, is de uitvoering van de overeenkomstige service of het contract voor de aankoop van de artikelen.
De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om deze te bewaren, vanwege een lopende service of geldig contract, of vanwege toestemming. De gegevens blijven bij de entiteit volgens algemene en sectorale verordeningen en totdat de verjaringstermijn afloopt.
Ondubbelzinnige toestemming. (Bezorging van nieuwsbrief betekent specifieke toestemming)

 

 

Openbaarmaking van je gegevens

De gegevens worden aan de volgende entiteiten gecommuniceerd:

Onze medewerkers en leveranciers die nodig zijn om de gevraagde service uit te voeren.
Onze vaste medewerkers en partners, gemotiveerd door een verzoek voor service die wij niet rechtstreeks leveren, maar die we aanbevelen vanwege hun ervaring en professionaliteit, waar nodig.
Entiteiten die onderdeel uitmaken van de uitvoeringsketen, zoals drukkers en transportbedrijven, naast andere noodzakelijke entiteiten.
Entiteiten die nodig zijn om de nieuwsbrief of informatie die je nodig hebt te versturen (waar nodig).
Financiële entiteiten of incassobureaus waarbij incasso en betalingen worden beheerd.
Bevoegde overheidsorganisaties in zaken waarin de wet voorziet en voor de daarin uiteengezette doeleinden.

 


Je rechten

Iedereen die ons persoonlijke gegevens verstrekt heeft de volgende rechten:

Klanten kunnen het recht op toegang, rectificatie, verzet of verwijdering uitoefenen via het adres dat aan het begin van dit beleid wordt vermeld (bij de vestiging, per e-mail of op het hierboven vermelde adres), en ook via onze website. We informeren de mogelijk betrokkenen ook dat ze het recht hebben om de overdracht van gegevens aan te vragen, waar van toepassing, en het recht hebben om de verwerking te beperken wanneer het doel niet langer van toepassing is, of om zich te verzetten tegen een specifieke behandeling.
Aanvragers moeten zich identificeren met een kopie van een geldig identiteitsbewijs als er twijfel bestaat over hun identiteit.
De belanghebbende of de persoon op wie de behandeling betrekking heeft, heeft het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken.
Ten slotte heeft de betrokken klant of gebruiker het recht om contact op te nemen met het gegevensbeschermingsagentschap of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt op de toepassing van wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en waar gebruikers hun belangen kunnen melden of verdedigen als dit gepast wordt geacht. De website is www.aepd.es.

 


Internationale overdrachten

Niet voorzien. Je gegevens worden niet buiten de Europese Unie verzonden. Hiervoor is je uitdrukkelijke toestemming nodig.

 

 

Bron

Gegevens van derden: Als je gegevens van derden verstrekt, heb je de verantwoordelijkheid om hen vooraf te informeren over alles wat is bepaald in artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden. De bron is de belanghebbende en hun voogd of ouders.

 

De verwerkte gegevens hebben een algemeen karakter op identificerend of basisniveau.

 

 

Je gegevens bijwerken

Als je gegevens zijn gewijzigd of als je merkt dat informatie onjuist is, laat ons dit dan weten, zodat we het kunnen corrigeren en alle informatie up-to-date kunnen houden.

 

© “Tulip Multimedia Projects, S.L.” My Magic Story geregistreerd en gepatenteerd.

Alle rechten voorbehouden

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2023.

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies 🍪

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren en je reclame te laten zien gebaseerd op je voorkeuren aan de hand van een analyse van je browsegedrag. Om de instellingen te wijzigen en voor meer informatie kun je hier terecht:

INSTELLINGEN Akkoord

Instellingen voor cookies en webbakens:
 🍪

In dit paneel kun je je voorkeuren aanpassen met betrekking tot je toestemming voor cookies of voor enige andere identificatietechnologie die rechtstreeks door ons of door een derde partij wordt gebruikt.

Voor meer informatie kun je de beschrijving voor elke categorie lezen, of ons Privacy & Cookiebeleid. Je kunt je keuzes te allen tijde herzien en wijzigen.