🚀 Doprava zdarma u objednávek nad 80 €

Společnost Tulip Multimedia Projects, S.L., dále jen My Magic Story, bere ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů velmi vážně. Aktualizovali jsme naše zásady ochrany osobních údajů, abychom vás transparentním způsobem informovali o tom, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme osobní údaje, které nám poskytují lidé, kteří nás kontaktují prostřednictvím našich webových stránek „My Magic Story“.Správce údajů

Zainteresované strany, které poskytují své osobní údaje My Magic Story prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem (např. na sociálních sítích) jsou tímto informovány, že zpracování osobních údajů provádí společnost:

Tulip Multimedia Projects, S.L.
CIF (daňové identifikační číslo) B44865111
se sídlem na adrese: c/Bertrellans 4, Pral. 2ª, 08002 Barcelona.
e-mailová adresa: contact@mymagicstory.comPověřenec pro ochranu osobních údajů

Tímto vás také informujeme, že jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který zajišťuje dodržování předpisů o ochraně údajů. Kontaktní údaje našeho DPO jsou následující: e-mailová adresa: szamora@icab.cat.Účely zpracování údajů

V rámci společnosti Tulip Multimedia Projects dochází ke zpracování osobních údajů pro následující účely, v závislosti na důvodu jejich poskytnutí:

1. Kontaktování odesílatele informací, zodpovězení žádostí a dotazů a provádění následné kontroly.
2. Správa, je-li to na místě, týkající se uzavírání smluv o službách a produktech požadovaných UŽIVATELEM, fakturace a inkas.
3. Správa převodu údajů, kde je to potřebné, pro účinné plnění služby, která je předmětem smlouvy, a to ve všech jejích fázích (od žádosti po dodání).
4. Správa pravidelně zasílaných newsletterů s reklamním obsahem a informacemi o našich nových knihách a produktech spolu s informacemi o probíhajících slevách a propagačních akcích.
5. Všechny účely jsou omezeny a souvisí s hlavním cílem, což je dálkový prodej personalizovaných vzdělávacích literárních publikací pro děti a dalších souvisejících produktů.Doba zpracování údajů

• Údaje potřebné pro řízení vztahů se zákazníky, fakturaci a inkasa související se službami budou pro tento účel uloženy tak dlouho, dokud jsou služby poskytovány. Po skončení tohoto vztahu budou údaje uchovávány po dobu požadovanou platnými právními předpisy a dokud nevyprší platnost všech případných závazků vyplývajících ze služeb.
• Údaje používané při vyřizování dotazů a žádostí budou uchovávány po dobu nezbytnou k tomu, abychom je mohli vyřešit, maximálně jeden rok nebo po statistické a historické období.
• Při absenci konkrétních časových období - tak dlouho, dokud trvá vztah s uživatelem.Právní důvody zpracování údajů

• Právním základem pro zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely je provedení příslušné služby nebo plnění smlouvy o koupi zboží.
• Údaje budou uchovávány po dobu, po kterou existuje společný zájem stran, buď z důvodu platnosti služby nebo smlouvy nebo souhlasu. Údaje zůstanou u společnosti v souladu s obecnými a odvětvovými závaznými předpisy, a dokud nevyprší platnost promlčecích lhůt.
• Udělení jednoznačného souhlasu. (Doručení newsletteru vyžaduje zvláštní souhlas)Zveřejnění vašich údajů

Údaje budou sděleny následujícím subjektům:
• Našim spolupracovníkům a dodavatelům, kteří jsou potřební k provedení požadované služby.
• Našim pravidelným spolupracovníkům a partnerům na základě požadavku na služby, které neposkytujeme přímo, ale pro které jsme je případně doporučili vzhledem k jejich zkušenostem a profesionalitě.
• V souvislosti se subdodávkami, ať už za účelem zavedení bezpečnostních opatření nebo zajištění dostupnosti a integrity informací, které má v péči, jsou to společnosti "Hetzner" (hostingové služby), "Zendesk" a "Google Drive" (software), "Mailchimp" a "Marnoria Media" (zasílání e-mailů a komunikace), "Domik Ventures" (technologické zabezpečení), všechny tyto osvědčené společnosti.
• Subjektům, kteří jsou součástí řetězce provádění služeb, jako jsou tiskárny a dopravní společnosti, kromě jiných nezbytných subjektů.
• Subjektům potřebným k odeslání newsletteru nebo obsahu, který je ve vašem zájmu (v případě potřeby).
• Finančním subjektům nebo inkasním agenturám, jejichž prostřednictvím jsou inkasa a platby spravovány.
• Příslušným orgánům veřejné správy v případech stanovených zákonem a pro účely v něm uvedené.Vaše práva

Každá osoba, která nám poskytuje své osobní údaje, má následující práva:
• Zákazníci mohou uplatnit právo na přístup, opravu, námitku nebo výmaz pomocí adresy uvedené na začátku tohoto dokumentu (přímo v sídle společnosti, e-mailem nebo zasláním žádosti na výše uvedenou adresu), jakož i prostřednictvím našich webových stránek. Rovněž informujeme osoby, kterých by se to mohlo týkat, že mají právo na přenositelnost údajů, je-li to potřeba, a právo na omezení zpracování, pokud již neexistuje důvod pro zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování z konkrétních důvodů.
• Žadatelé musí prokázat svou totožnost kopií platného identifikačního dokladu, pokud existují pochybnosti o jejich totožnosti.
• Zainteresovaná strana nebo osoba, které se zpracování týká, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
• A konečně, dotčený zákazník nebo uživatel má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný příslušný dozorový úřad, který spravuje jakýkoli aspekt související s uplatňováním předpisů o ochraně údajů a kde uživatelé mohou nahlásit stížnosti nebo hájit své zájmy, pokud to považují za vhodné. Webová stránka je: www.aepd.es.Mezinárodní předávání údajů

Nepředpokládá se. Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii. K tomu je nezbytný váš výslovný souhlas.

Původ:
Údaje třetích stran: poskytnete-li údaje o třetích stranách, přebíráte odpovědnost za to, že je budete předem informovat o všem, co je stanoveno v článku 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů při dodržování podmínek v nich stanovených. Zdrojem údajů je zainteresovaná strana a její opatrovník nebo rodiče.

Zpracovávané údaje mají obecnou povahu na identifikační nebo základní úrovni.Aktualizace vašich údajů

Pokud byly vaše údaje změněny nebo pokud si všimnete, že některé informace jsou nesprávné, dejte nám prosím vědět, abychom to mohli napravit a udržovat všechny informace aktuální.

© „Tulip Multimedia Projects, S.L.“ My Magic Story je patentovaná ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 16. květen 2023.Používáme soubory cookie 🍪

Používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran k vylepšení našich služeb a zobrazování reklam souvisejících s vašimi preferencemi na základě analýzy vašich zvyklostí při prohlížení. Nastavení můžete změnit zde:

NASTAVIT PREFERENCE Přijmout

Nastavení souborů cookie a webových signálů 🍪

V tomto panelu můžete přizpůsobit preference týkající se vašeho souhlasu se soubory cookie nebo s jakoukoli jinou identifikační technologií používanou přímo námi nebo třetí stranou.

Chcete-li získat více informací, přečtěte si prosím popis každé kategorie nebo naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies. Svou volbu můžete kdykoli zkontrolovat a změnit.