🚀 Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 375 zł

The Story Tailors, S.L. zwana dalej The Story Tailors, poważnie traktuje Państwa prywatność podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby w przejrzysty sposób poinformować Państwa o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe, które przekazują nam osoby kontaktujące się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej „My Magic Story”:Administrator danych

Zainteresowane osoby, które przekazują The Story Tailors swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób (np. poprzez sieci społecznościowe), są niniejszym informowane, że przetwarzanie ich danych odbywa się przez:

The Story Tailors, S.L.
NIP B-66606617
Siedziba statutowa: calle Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona.
Telefon: (+34) 669005618 
E-mail: contact@mymagicstory.comInspektor ochrony danych

Niniejszym informujemy również, że posiadamy Inspektora ochrony danych (IOD), który dba o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe naszego IOD to: e-mail: szamora@icab.cat.Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych w The Story Tailors odbywa się w następujących celach, w zależności od powodu, dla którego zostały one przekazane:

1. Skontaktowanie się z nadawcą informacji, udzielenie odpowiedzi na jego prośbę lub zapytanie, a także podjęcie dalszych działań.
2. Zarządzanie, w razie potrzeby, zawieraniem umów na usługi i produkty zamówione przez Użytkownika, rozliczanie i ściąganie należności.
3. Zarządzanie, w razie potrzeby, zadaniami w celu skutecznego wykonania zleconej usługi we wszystkich jej fazach (od zamówienia do dostawy).
4. Zarządzanie okresowo wysyłanymi newsletterami, które zawierają między innymi treści reklamowe dotyczące naszych przyszłych książek lub produktów, rabaty i promocje.
5. Wszystkie cele są ograniczone i związane z głównym przedmiotem, którym jest sprzedaż na odległość spersonalizowanych edukacyjnych publikacji literackich dla dzieci oraz innych powiązanych.Czas trwania przetwarzania danych

• Dane potrzebne do zarządzania relacjami z klientami oraz rozliczeń i windykacji związanych z usługami będą przechowywane w tym celu tak długo, jak długo obowiązuje usługa. Po zakończeniu tej relacji dane będą przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz do momentu wygaśnięcia ewentualnych zobowiązań wynikających z usługi.
• Dane wykorzystywane przy obsłudze zapytań i wniosków będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby na nie odpowiedzieć, przy czym maksymalnie przez okres jednego roku lub okresy statystyczne i historyczne.
• W przypadku braku określonych przedziałów czasowych, tak długo, jak długo utrzymuje się relacja z użytkownikiem.Podstawy prawne przetwarzania danych

• Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w powyższych celach jest realizacja odpowiedniej usługi lub umowy kupna-sprzedaży towarów.
• Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie istniał wzajemny interes w tym zakresie, wynikający z ważności usługi lub umowy albo zgody. Dane pozostają w jednostce zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami bezwzględnie obowiązującymi oraz do czasu upływu okresu przedawnienia.
• Udzielenie jednoznacznej zgody. (Dostarczanie newslettera oznacza wyrażenie konkretnej zgody)Ujawnianie Państwa danych

Dane będą przekazywane następującym podmiotom:
• Nasi współpracownicy i dostawcy, którzy są potrzebni do wykonania zamówionej usługi.
• Nasi stali współpracownicy i partnerzy, motywowani przez zapytanie o usługi, których nie świadczymy bezpośrednio, ale które polecamy ze względu na ich doświadczenie i profesjonalizm, w stosownych przypadkach.
• Podmioty, które uczestniczą w łańcuchu realizacji usługi, jak np. drukarnie i firmy transportowe, wśród innych niezbędnych podmiotów.
• Podmioty niezbędne do przesyłania newslettera lub treści, które Państwa interesują (w stosownych przypadkach).
• Podmioty finansowe lub agencje inkasenckie, za pośrednictwem których zarządzane jest ściąganie należności i płatności.
• Właściwe organy administracji publicznej w przypadkach przewidzianych przez ustawę i do celów w niej określonych.Państwa prawa

Każda osoba, która udostępni nam swoje dane osobowe, ma następujące prawa:
• Klienci mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia za pomocą adresu, który jest podany na początku tego dokumentu (w siedzibie firmy, za pomocą poczty elektronicznej lub na adres podany powyżej), jak również za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto informujemy osoby, których to potencjalnie dotyczy, że mają one prawo do żądania przeniesienia danych, w stosownych przypadkach, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy cel nie ma już zastosowania, lub do sprzeciwienia się określonemu traktowaniu.
• Wnioskodawcy muszą udowodnić swoją tożsamość za pomocą kopii ważnego dokumentu tożsamości, jeżeli istnieją wątpliwości co do ich tożsamości.
• Osoba zainteresowana lub strona, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
• Na koniec, zainteresowany klient lub użytkownik ma prawo do skontaktowania się z Agencją Ochrony Danych lub innym kompetentnym organem nadzorczym, który zarządza każdym aspektem związanym z zastosowaniem przepisów o ochronie danych i gdzie użytkownicy mogą zgłaszać lub bronić swoich interesów, jeśli uznają to za stosowne. Strona internetowa jest www.agpd.es.Transfery międzynarodowe

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W tym celu konieczna jest Państwa wyraźna zgoda.Pochodzenie

Dane osób trzecich: W przypadku przekazania danych osób trzecich przejmują Państwo odpowiedzialność za poinformowanie ich z wyprzedzeniem o wszystkim, co przewiduje art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, z zachowaniem ustalonych tam warunków. Źródłem danych są osoby zainteresowane oraz ich opiekunowie lub rodzice.
Przetwarzane dane mają charakter ogólny na poziomie identyfikacyjnym lub podstawowym.Aktualizowanie Państwa danych

Jeśli Państwa dane zostały zmienione lub jeśli zauważyli Państwo, że jakieś informacje są nieprawidłowe, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli przystąpić do ich korekty i aktualizować wszystkie informacje.


© „The Story Tailors, S.L.” My Magic Story, zarejestrowana i opatentowana marka.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja z dn. 2 lutego 2021 r.

Administrator danych: The Story Tailors, S.L.
Cel: przesyłanie subskrybentom informacji o własnych produktach i usługach.
Podstawa prawna: zgoda.
Odbiorcy: żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim.
Prawa: dostęp, sprostowanie i usunięcie danych, jak również inne prawa wyjaśnione w informacjach dodatkowych.
Dodatkowe i szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.

Używamy plików cookie 🍪

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu ulepszenia naszych usług i wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami poprzez analizę Twoich nawyków przeglądania. Możesz zmienić ustawienia i uzyskać więcej informacji tutaj:

PREFERENCJE Zaakceptuj

Ustawienia plików cookie i trackerów 🍪

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących plików cookie lub innych technologii identyfikacji używanych przez nas bezpośrednio lub przez osoby trzecie.

Więcej informacji można znaleźć w opisie każdej kategorii lub w naszej Polityce prywatności i wykorzystania plików cookie. W każdej chwili możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory.